De Grote Verbouwing: Flyer voor de wandeling rond Voedselland

Ruimte is schaars, terwijl de behoeftes om die ruimte op te vullen veelvuldig zijn: we willen wonen, recreëren, in de natuur zijn, bijdragen aan een beter klimaat en landbouwgrond voorzien, allemaal tegelijk. Dat geldt al helemaal voor grond in stedelijke omgevingen, zoals die van Brussel. Zijn zulke behoeften verenigbaar binnen de kleine beschikbare ruimte die we hebben? Onze wandeling door de Beekvallei van Vogelenzang laat zien waar de kansen liggen en hoe die al worden benut.

Vogelenzang is een van de laatste landbouwgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zoals op veel plekken, dreigt ook hier open ruimte te verdwijnen. Daardoor wordt de kans om gezond voedsel te produceren in nabijheid van de stad nog kleiner.

Met ons platform De Grote Verbouwing ontwikkelden we een wandeling langs zeven plekken in de beekvallei van de Vogelenzang, dat op de grens tussen Brussel en Vlaanderen ligt. Op die plekken werken verschillende urgente, innovatieve allianties al aan gezonde, rendabele en betaalbare voedselproductie.

Al stappend door het gebied verzamelden we steeds meer verhalen en kennis over de Vogelenzang, die samen deze wandeling vormen. Medewandelaars lieten ons onder meer zien hoe sociaal wonen en sociaal geïnspireerde landbouwmodellen hand in hand kunnen gaan, hoe een nieuwe generatie boer·inn·en zich klaarstoomt voor de toekomst en hoe overheden en publieke instellingen kunnen bijdragen aan duurzame lokale landbouw.

De wandeling is online beschikbaar als audiogids in drie talen (NL/FR/EN). Daarnaast verspreiden we deze in foldervorm op verschillende plekken in Brussel.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more