LEKP cover

Hoe kunnen we doelen rond vergroening, hernieuwbare energie, renovatie, gedeelde mobiliteit en water efficiënt en snel realiseren in één straat, wijk of dorpskern? Wat is er nodig om de stap te zetten van aparte acties en maatregelen naar een meer geïntegreerde, collectieve aanpak? Het 100 WIJKEN PLATFORM ondersteunt LEKP-besturen bij de geïntegreerde realisatie van klimaat- en energiedoelen. Het 100 WIJKEN PLATFORM is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met innovatienetwerk De Grote Verbouwing. Het werkplatform wordt inhoudelijk begeleid door het consortium bestaande uit Architecture Workroom, 3E, Flux50, The New Drive en Plant en Houtgoed.

Het 100 WIJKEN PLATFORM focust op concrete, vaak terugkerende uitdagingen waar lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaat Pact (LEKP) ondertekend hebben op botsen bij de implementatie van klimaatprojecten in straten en wijken. Hoe werken we vanuit verschillende doelen en beleidsdomeinen samen aan de herinrichting van het openbaar domein, boven- en ondergronds? Hoe kunnen we collectieve renovatie van wijken financieren, en wat is daarbij de rol van lokale besturen? Hoe maken we in deze processen ruimte voor een actievere, bredere en diepgaandere participatie van bewoners?

Rond deze en veel meer drempels bundelt het 100 WIJKEN PLATFORM de energie en gaat het op zoek naar handvaten om de doelstellingen rond klimaat en energie geïntegreerd te realiseren. Dat doet het op wijkniveau, zodat we kunnen ontdekken en testen hoe we de verschillende ambities en maatregelen op elkaar afstemmen, en hoe we maximaal aantakken op lokale dynamiek en sociaal weefsel.

Waarop werkt het 100 WIJKEN PLATFORM?

  1. Ophalen en delen van drempels en lessen bij de integrale realisatie van de werven van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.
  2. Bouwen aan doorbraken rond terugkerende prioriteiten en drempels bij de uitvoering en integratie van de klimaat- en energietransitie van wijken en dorpen met ontwikkelteams.
  3. In de diepte testen van integrale wijkaanpak in 8 à 10 diverse cases, via begeleiding en intervisie onderling en met experts.
  4. Organiseren van een jaarlijks 100 WIJKEN FORUM, datde verschillende LEKP-besturen en andere stakeholders samenbrengt rond kennisdeling, -uitwisseling en inspiratie.
  5. Inzichten gedurende het traject verzamelen in een dynamisch werkboek, dat dient als leidraad voor LEKP-besturen.

Op 8 maart vindt een eerste oogstsessie van het 100 WIJKEN PLATFORM plaats. Dit moment biedt de kans aan betrokken duurzaamheids- en milieuambtenaren, algemeen directeuren of projecttrekkers om het werkprogramma van het platform mee vorm te geven.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more