Landbouwers en stedenbouwers ontmoeten en begrijpen elkaar te weinig. En dat terwijl agro-ecologische landbouwers een sleutelrol kunnen spelen in het transformerend stadslandschap van vandaag. Hoe kunnen deze twee schijnbare tegenpolen zich bewegen richting een gedeelde agenda?

De resource ‘Building an Agroecological Urbanism’ roept agro-ecologische landbouwers en stedenbouwers op om gedeelde strategieën rond stedelijke voedselproductie te ontwikkelen.

Het online platform vertrekt vanuit een reeks conversation stoppers, die aantonen waar de dialoog tussen landbouwers en stedenbouwers vaak stokt. Deze ontkrachten we met conversation starters: inzichten en praktijkvoorbeelden die aantonen welk effect het heeft als de twee sectoren wél ruimte aan elkaar durven te geven. Een reeks building blocks geeft ten slotte handreikingen voor te ontwikkelen projecten en praktijken om invulling te geven aan een agro-ecologische stedenbouw.

Het platform is gebouwd naar aanleiding van de internationale onderzoekssamenwerking ‘Urbanising in Place’, gericht op innovatieve landbouw- en voedselteeltpraktijken in vier stedelijke contexten: Rosario, Riga, Londen en Brussel.

AWB was verantwoordelijk voor het maken van de online resource (in samenwerking met Michiel Dehaene en Chiara Tornaghi) en het onderzoek over de Brusselse context, waarbij we ondervonden dat de nadruk in Brussel moet liggen op een alliantie van menselijke sleutelfiguren die een agro-ecologische infrastructuur operationeel maken.

De resource is online gepubliceerd, te bezoeken via deze link.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more