Introductie bij een lokale begeleidingsdag

Landschapsparken zijn uitgestrekte gebieden waar de interactie tussen mens en natuur een uniek, waardevol landschap creëert. In een landschapspark wordt ingezet op een hoge landschapskwaliteit en de verwevenheid van de verschillende functies in het gebied. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan er hand in hand.

Drie Vlaamse landschappen kunnen komend jaar het label ‘Landschapspark’ krijgen, waar een officiële erkenning en werkingsmiddelen aan verbonden zullen zijn. Voor de zomer van 2023 dienen de Zwinstreek, de Vlaamse Ardennen, Boerenlandschap Pajottenland, Kempen-Broek, Rivierpark Maasvallei, Hart van Haspengouw en Grenzeloos Bocagelandschap hun kandidatuur in. Architecture Workroom Brussels begeleidt samen met Voorland de kandidaat-Landschapsparken bij de opmaak van hun masterplan en operationeel plan.

Kandidaat-parken moeten voor de zomer van 2023 een geïntegreerd masterplan kunnen voorleggen, waarin ze vooruitblikken op de komende 24 jaar, en een operationeel plan dat de uitvoering binnen de eerste zes jaar daarvan documenteert.

In de voorbereiding naar de indiening, organiseerden AWB en Voorland in 2022 twee centrale begeleidingsdagen, in samenwerking met de kandidaat-parken, Mieco-effect en Bopro. Tijdens deze dagen verbinden we de parken zo goed als mogelijk met de ervaring, expertise, instrumenten en referenties van de deelnemende overheidspartijen. Zo kadert het programma binnen het Open Ruimte Platform en wordt het ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving, Toerisme Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, het ILVO, het INBO en Sport Vlaanderen.

Via een reeks workshops krijgen kandidaten daarnaast de nodige input om hun eigen masterplannen verder te verfijnen en zich te meten met Landschapsparken uit het buitenland. We informeren en stimuleren ze rond ‘Unique Selling Propositions’, participatie met omwonenden en bezoekers, het betrekken van landbouwers en andere ondernemers, of het uitbouwen van erfgoed- en natuurkwaliteiten.

In de laatste begeleidingsdagen, in het voorjaar van 2023, zullen we focussen op de operationele vertaling en concretisering van de plannen, waarbij overheidsinstrumenten, Europese financiering en mogelijke verdienmodellen uit binnen- en buitenland worden gedeeld.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more