Water as Leverage Waddenzee - Trilaterale conferentie, Wilhelmshaven, december 2022

In het project Water as Leverage – Waddenzee analyseren we hoe we de Water as Leverage-aanpak kunnen toepassen op de Waddenzee, aan de hand van lokale casussen uit Nederland, Duitsland en Denemarken. We werken momenteel aan een Call for Action rond de Waddenzee, met de Water as Leverage-aanpak als uitgangspunt. In het kader van dit project zetten we op 28 en 29 november 2022 koers naar Wilhelmshaven in Duitsland om de veertiende Trilaterale Waddenzeeconferentie bij te wonen, waar Denemarken, Nederland en Duitsland samenkwamen.

Tijdens de conferentie organiseerden wij op uitnodiging een werksessie om de Water as Leverage-aanpak te introduceren, samen met Deltares, Programma Rijke Waddenzee en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de sessie bespraken we de toegevoegde waarde van een voorontwerpfase, waarin inzichten van lokale actoren op een geïntegreerde manier in kaart worden gebracht, om zo tot samenhangende clusters van uitdagingen te komen rond de kustregio en de waddeneilanden. Op de tweede dag van de conferentie gingen we dieper in op de specifieke Deense casussen in Fanø, Esbjerg en Ribe.

De komende maanden zullen we de uitkomsten van deze twee dagen verwerken in ons document ‘Setting the Scene for a call for action for climate adaptation in the Waddensea’, dat de ontwerpteams zal gidsen in het definiëren van de verschillende lokale casussen.

Het ‘Setting the Scene’-document zal ten eerste uitleggen wat de Water as Leverage-methode – eerder toegepast voor de verduurzaming van de Aziatische kust – inhoudt, gaat vervolgens dieper in op de context van de Waddenzee en presenteert ten laatste de zeven lokale cases in Nederland (Texel, Terschelling en Harlingen), Duitsland (Emden) en Denemarken (Fanø, Esbjerg en Ribe) waar Water as Leverage op kan worden toegepast.

Het verwachte publicatiemoment van ‘Setting the Scene for a call for action for climate adaptation in the Waddensea’ ligt in het begin van 2023.

More News