City Deal Zomertour, 2022, Purmerend, Foto: AWB

Waar maken we plaats voor bomen? Hoe houden we rekening met toekomstige warmtenetten? Welke samenwerking is er nodig tussen gemeenten, het Rijk en netbeheerders? Vragen als deze willen we beantwoorden in City Deal Openbare Ruimte.

We evolueren in dit project van ad hoc-oplossingen naar een gestroomlijnde aanpak voor onze publieke ruimte en haar ondergrond, in een samenwerkingsverband met Nederlandse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven. Na twee jaar City Deal Openbare Ruimte beginnen de contouren van een verbindend verhaal te verschijnen.

Als ateliermeester organiseerde AWB in de voorbije twee jaar atelierdagen en bijeenkomsten in het kader van de City Deal. De verschillende werkgroepen, onder de naam van ‘ontwikkelteams’, komen hier samen om elkaar te bevragen en inzichten uit te wisselen. Daarnaast maken 16 casussen onderdeel van de City Deal, in de vorm van gebieden binnen de participerende gemeenten waar de noden voor een nieuwe, geïntegreerde aanpak het luidst klinken.

Deze zomer kwamen de deelnemers van de City Deal samen in de gemeenten Purmerend, Zoetermeer, Amersfoort en Groningen. Tijdens deze ‘zomertours’ belichaamden lokale casussen de ruimtelijke vraagstukken waar we voor staan. Hoe kan Groningen bijvoorbeeld het gesprek openen met inwoners en ontwerpers over een andere inrichting van de straat? Welke actoren moeten in Zoetermeer samenkomen voor een gezamenlijke kosten-batenanalyse rond de herinrichting van een wijk? Hoe neem je sociale opgaven mee in de herinrichting van een wijk?

Praktijkvoorbeelden als deze nemen we mee in de aanloop naar de Atelierdag op 8 december. De partners van City Deal zullen die dag samenkomen in Utrecht, om de balans op te maken: we verzamelen de eerste tussenresultaten van de ontwikkelteams en brengen gezamenlijk de puzzelstukjes voor de openbare ruimte bij elkaar.

More News