Do the Loop belevingsparcours

Op vrijdag 6 mei 2020 organiseerde Filter Café Filtré Atelier in samenwerking met Clean Cities een belevingsloop voor scholen in het centrum van Brussel. Hiermee vestigen ze de aandacht op het belang van openbare ruimte die beweging stimuleert en zo bijdraagt aan een gezondere stad. Een stoet van 300 kinderen en jongeren uit 7 Franstalige en Nederlandstalige scholen, vrijwilligers en partnerorganisaties trok de straten in. Ze claimden er hun recht op de openbare ruimte en konden er vrij wandelen, spelen, dansen, lopen en bewegen.      

Het belevingsparcours van Do The Loop is gebaseerd op het traject van ‘Sport in de Stad’, een wandelworkshop die Architecture Workroom Brussels samen met Filter Café Filtré Atelier en met de steun van Brussel Mobiliteit in november 2020 organiseerde. Tijdens deze workshop gingen we op zoek naar concrete voorstellen om sport te organiseren in de publieke ruimte: van een officieel loopparcours in het centrum van de stad, tot speelpleinen voor scholen in de publieke ruimte of basketbalvelden bovenop gebouwen. Dit resulteerde in de vorm van een reeks aan elkaar geweven ontwerpvoorstellen voor een meer leefbare en gezonde stad.    

Aan het einde van Do The Loop overhandigde Filter Café Filtré Atelier haar ontwerpvisie voor een permanente looplus binnen de Vijfhoek, die schoolstraten met groen en sportvoorzieningen zal verbinden, aan enkele Brusselse beleidsmakers.    

De visie vind je hier   

More News