New European Bauhaus

New European Bauhaus is een initiatief van de Europese Commissie met de ambitie om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verbinden met onze eigen leefomgeving. Architecture Workroom Brussels werd erkend als officiële partner en zal meewerken aan de ambitie van het New European Bauhaus door de ambitieuze doelen te laten landen in concrete projecten binnen het maatschappelijk project ‘De Grote Verbouwing 2020–2030’.

 

De doelstelling van het New European Bauhaus en van De Grote Verbouwing zijn nauw met elkaar verbonden. Beide initiatieven zijn op zoek naar partners, praktijken en projecten die over uiteenlopende expertise beschikken en meerstemmige maatschappelijke posities innemen.

In 2018 definieerden we The Missing Link, het gebrek aan verbindingen tussen de vele experimenten en praktijken in het veld en de ambitieuze doelen van bovenaf. Gedreven door deze vraag en vanuit de overtuiging dat “the next big thing will be a lot of small things” hebben we het maatschappelijke initiatief De Grote Verbouwing gelanceerd. Doel is om de transitie naar een veerkrachtige samenleving te versnellen door een werkruimte in te richten waar we inzichten van ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties, investeerders, overheden, onderzoekers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld bundelen en vertalen in effectieve prestaties. 

Het partnerschap met het New European Bauhaus is gebaseerd op co-design en nodigt uit om gesprekken te cureren en ideeën te genereren om een innovatief beleids- en praktijkkader vorm te geven. Het ondersteunt een maatschappelijke beweging rond nieuwe manieren van denken die duurzame gemeenschappen en inclusieve, permanente dialogen creëren. Partners van het initiatief zullen gedurende de hele ontwikkeling van het initiatief optreden als promotor, community manager, klankbord en belangrijke gesprekspartner.  

Wil je meer te weten komen over het initiatief New European Bauhaus? Klik hier voor de link naar de website.

 
More News