10 years AWB, 2018: You Are Here Desealing Pilot Program
You Are Here, documentaire, 2018  
 

Credits

Interview ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Architecture Workroom​

Geïnterviewde: Liesl Vanautgaerden (Departement Omgeving)
Cliënt: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening

Interview en production: Els Vervloesem en Lies De Meyer 
Copy editing: Joeri De Bruyn
Montage: Jonathan Ortegat
Muziek: Wild Wild Ambient Boys
Beelden: Tim van De Velde, Bob Van Mol