De uitdagingen met betrekking tot energiebesparing in Antwerpse woningen zijn groot. In het kader van haar Klimaatplan 2030 wil de stad gemiddeld een besparing aan primair energiegebruik realiseren van 2,5% per jaar. Zo’n 72% van de wooneenheden in Antwerpen zijn bovendien appartementen, die vaak moeilijker te renoveren zijn dan andere woontypes. Door zich te richten op collectieve renovatie van appartementen, wordt de verwezenlijking van de Antwerpse klimaatdoelen realistischer.

Het traject Collectieve Renovatie komt dan ook voort uit het raamcontract Klimaat en Leefmilieu met de Stad Antwerpen, waarbij de stad op zoek is naar een efficiëntieslag rond de bestaande Masterplanaanpak voor collectieve renovaties en manieren om het ambitieniveau te verhogen samen met de benodigde actoren. Tussen november 2022 en december 2023 vinden een reeks Atelierdagen binnen dit traject plaats, die onderdeel uitmaken van de rol die Architecture Workroom en Rebel hebben als procesbegeleiders, richting een Masterplanaanpak 2.0.

 

De Stad Antwerpen ondersteunt eigenaars van grote appartementsgebouwen bij grondige renovaties. De renovatiecoach van de stad ondersteunt de Vereniging van Mede-Eigenaren en syndicus bij de opmaak van een plan voor renovatie. De stad ondersteunt eigenaars daarnaast ook met een financiële Masterplan-premie. Daarnaast wordt nagedacht over een investeringssubsidie om de meest ambitieuze renovaties te ondersteunen.

 

De stad wil de komende jaren blijven inzetten op deze bestaande aanpak en zorgen voor een opschaling van de capaciteit van de renovatiecoaching. Om de doelstellingen op vlak van energiebesparing te halen, zal de dynamiek van de huidige Masterplan-werking echter verder versterkt en versneld moeten worden. De uitdaging ligt bij de versnelling van ambitieuze (masterplan) renovaties van appartementsgebouwen. 

 

Tijdens de Atelierdagen ontrafelen we enerzijds generieke en anderzijds specifieke factoren binnen de huidige masterplanaanpak als stapsteen in het traject naar de masterplanaanpak 2.0. Aan deze Atelierdagen neemt een gemengde groep deel, waaronder syndici, experts vanuit gemeentes en studie- en adviesbureaus en renovatiecoaches vanuit stad Antwerpen. In gerichte sessies focussen we op de verschillende stappen in het proces, op de link met ruimtelijk beleid en de eventuele bijkomende kwalitatieve meerwaarde die de renovatie kan betekenen en op het financieringsvraagstuk (de ‘business case’) van de renovatie. De inzichten uit deze gesprekken zullen begin 2024 gebundeld worden in een overzichtelijk rapport waar de Stad zelf mee verder kan in haar lopende renovatietrajecten, maar waar ook de andere betrokken stakeholders inspiratie en inzichten uit kunnen putten. 

Periode: 2022-2023

Opdrachtgever: Stad Antwerpen