Sinds 2018 is een hoop werk verzet in de naoorlogse wijk Reyeroord, gelegen in Rotterdam Zuid. Om verschillende transitieopgaven in de wijk te testen en tastbaar te maken voor bewoners, deed gemeente Rotterdam hier veel experimenten in de openbare ruimte. Samen met Reyeroord+, het kernteam binnen gemeente Rotterdam, brachten we alle Reyeroordse experimenten en middelen van de afgelopen vijf jaar in kaart. Hoe kan Reyeroord een voorbeeld zijn voor andere wijken van de toekomst? We ontrafelden de lessen uit de ruimtelijke en sociale Reyeroordse ontdekkingsreis in een reeks praktische Bouwstenen voor andere wijken van de toekomst.

Gemeente Rotterdam verkent hoe concrete projecten zorgen voor transformatie in de stad, met Reyeroord als laboratorium. Het lijkt een ambitieus streven, maar Reyeroord laat zien dat trial and error met vele projecten tegelijk de transities kan versnellen.

Sinds 2018 zijn veel wijkexperimenten opgezet in Reyeroord; op verschillende schalen, rond verschillende ruimtelijke transformaties en met een verschillende duur. Ze linken de behoeftes van de bewoners aan de grote transformaties waar de wijk voor staat. Hoe kan Rotterdam een sociaal-duurzame, circulaire, klimaatadaptieve en technologisch-innovatieve stad worden? Zo’n 25 experimenten zagen al het licht in Reyeroord, waaronder een energiehuis voor informatie rond de energietransitie en een materialendepot voor de wijk.

De experimenten waren echter nog niet op een gelijkvormige manier in kaart gebracht. Via werksessies en individuele gesprekken maakte Architecture Workroom Brussels een overzicht van alle experimenten, gebundeld op basis van verschillende transitiethema’s. Bij het werken aan de experimenten zette de wijk bovendien allerlei middelen in – bijvoorbeeld om de buurt te activeren, te informeren en de experimenten zelf te kunnen toepassen en gebruiken. In een logboek bundelden we de experimenten en middelen op een manier waarin Reyeroord+ zich kon herkennen, maar die ook inzichtelijk is voor andere wijken. Reyeroord kan immers een belangrijke inspiratie zijn voor andere wijken van de toekomst; in Rotterdam, maar ook daarbuiten.

Het logboek is het onderzoek achter een praktische toolkit met Bouwstenen: concrete handvaten om wijkverandering te creëren. Elke andere gemeente kan deze toolkit gebruiken om zelf wijkexperimenten op te zetten. Het zijn tips gepresenteerd in een handig formaat, zodat lokale actoren er direct mee aan de slag kunnen.

JAAR: 2022-2023

DIT PROJECT WAS EEN SAMENWERKING TUSSEN Architecture Workroom Brussels EN Reyeroord+ / Gemeente Rotterdam.