You Are Here Next Generation 2018–2020: Educatieve ateliersessies in de klas en in de tentoonstelling waar maatschappelijke en ruimtelijke kwesties herkenbaar en bespreekbaar werden gemaakt met kinderen. Kinderen gingen in dialoog met architecten en ontwerpers om hun eigen leefomgeving te herdenken en om te zetten tot een concreet ontwerpvoorstel.

 

You Are Here Next Generation is een programma voor kinderen en jongeren in Brussel in het kader van You Are Here. Het Brusselse programma van tentoonstelling, stadsdebatten en werksessies gekoppeld aan de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam THE MISSING LINK 2018+2020. Met een werkbiënnale in 2018 en een resultaatsgerichte editie december 2020. You Are Here heeft verschillende editie-overschrijdende ‘programmalijnen’ die ieder een eigen community of practice aanspreken en versterken. Doel is om schijnbaar heel verschillende werelden via ruimte en ontwerp te verbinden tot één beweging. 

In You Are Here Next Generation worden kinderen uitgedaagd om samen mogelijke en onmogelijke oplossingen voor de nabije toekomst te ontwerpen in dialoog met verschillende architecten en ontwerpers. Mogelijk én onmogelijk, want de vraag aan de kinderen is niet om realistisch na te denken, maar om los van alle kaders en limieten te dromen en te verbeelden. De kinderen zijn de opdrachtgever, en de ontwerpers krijgen de opdracht om hun ideeën te vertalen tot een finaal product. Het beoogde resultaat is een uitdagend artistiek product, voor een breed publiek, dat een kritische reflectie bevat en aanleiding geeft tot nieuwe (handelings) perspectieven. Geïnspireerd door de inhoud van You Are Here leren de kinderen in dialoog bij over hun eigen veranderende leefomgeving, maar daagden ze ook volwassenen uit om op een inspirerende, poëtische, en vernieuwende manier buiten de kaders van de realiteit te denken. You Are Here Next Generation werd opgezet in samenwerking met Ditte Van Brempt. 

De inschrijvingen voor You Are Here Next Generation zijn in het voorjaar van 2019 begonnen. Via een open oproep was het mogelijk om je in te schrijven voor onze You Are Here Next Generation ateliers, één in het klaslokaal en één in onze werkplaats. BS Mariaschool, BSGO! Comenius, BS De Stadsmus, BS Lucerna en BS Sainte Marie namen deel in het schooljaar 2019-2020.

Architecten en ontwerpers gingen de uitdaging aan om sociale en ruimtelijke vraagstukken herkenbaar en bespreekbaar te maken voor de kinderen. Alle input van de kinderen vertaalden ze tot een eindproduct dat de ideeën van de kinderen op de toekomst van hun leefomgeving en stad weerspiegelt. Atelier Scheldeman, ConstructLab, Elly Van Eeghem, Laura Muyldermans, Paul Robbrecht, Pieterjan Ginckels en WAUW gingen in dialoog met de kinderen. 

Benieuwd naar de eindresultaten? Vind ze terug onder elke ontwerper. 

TYPE: Atelier

JAAR: 2018-2020

INITIATOREN: Architectuurwerkkamer Brussel

PARTNERS: Ditte Van Brempt

MET STEUN VAN: De Vlaamse Regering, Coördinatie Brussel