Het departement Ruimtelijke Ordening van Vlaanderen bereidt een nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor als opvolging van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Architecture Workroom Brussels werkt mee aan de opdracht om een innovatieve en samenhangende visievorming en conceptontwikkeling te ondersteunen bij de overgang van het Groenboek naar het Witboek Beleidsplan Ruimte.

In Vlaanderen worden reeds verschillende studies uitgewerkt die de opmaak van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moeten voeden. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog een aantal lacunes in de bestaande expertise. Zo zijn er belangrijke internationaal gangbare concepten die in de ruimtelijke ordening in Vlaanderen nog onvoldoende gekend zijn of onvoldoende toegepast worden in de uitwerking van een visie op ruimtelijke ordening op lange termijn. Om een dergelijke visie voor 2050 op te stellen heeft de RWO een opdracht uitgeschreven om drie internationale conceptstudio’s te organiseren rond drie pertinente uitdagingen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Architecture Workroom Brussels is gekozen om deze drie conceptstudio's op te stellen en te begeleiden. In tweedaagse workshops worden internationale experten en ontwerpers uitgenodigd om concepten te ontwikkelen met betrekking tot deze drie specifieke thema’s: de eerste zal zich richten op de landschapsontwikkeling van Vlaanderen, de tweede tracht een levenscyclusanalyse op te stellen voor ruimtelijke ontwikkeling, en de derde onderzoekt welke economische ontwikkelingen nodig zijn voor een gezonde en kwalitatieve leefomgeving. De ideeën die hieruit voortkomen worden vervolgens door ontwerpbureaus GRAU en H+N+S Landscape Architects verder uitgewerkt in een ontwerpend onderzoek. Zo kunnen de concepten getest worden in hun vertaling naar beleid, om tenslotte verwerkt te worden tot bouwstenen die ingezet kunnen worden voor de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Om ervoor te zorgen dat de internationale experten inhoudelijk een specifiek gesprek kunnen voeren, en om te garanderen dat de ontwikkelde concepten en visies kunnen landen in de Vlaamse realiteit en in de opmaak van het BRV, stelt Architecture Workroom Brussels een werkwijze voor die wordt gekenmerkt door: een inbedding van de drie studio’s in een doorlopend proces van ontwerpende analyse en vertaling, de inbreng van expertise aan de hand van concrete cases, en de nadrukkelijke verbinding met het governance-vraagstuk en het politiek-maatschappelijke debat.

 

Type: Conceptstudio

Opdrachtgever: RWO

Partners: Departement Ruimtelijke Ordening van Vlaanderen