Naar aanleiding van het traject The Ambition of the Territory verscheen er een publicatie met het werk van het multidisciplinaire team AWJGGRAUaDVVTAT en de synthese van de workshops van het Atelier Vlaanderen als Ontwerp. De publicatie werd voorgesteld op de studiedag Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen op 8 januari 2013 in deSingel in Antwerpen.
 

Onze huidige welvaart is gebouwd op het principe van consumptie. Van grondstoffen en goederen, maar ook van land. Dat land, het territorium zo je wil, is daardoor het toneel van groeiende conflicten tussen economische belangen, demografische evoluties en ecologische uitdagingen. De tentoonstelling The Ambition of the Territory pleitte in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië voor een herdenking van het hele verstedelijkte territorium en levert mogelijke richtingen om het bestaande landschap stapsgewijs om te vormen tot een productiever geheel.

Terwijl het huidige beleid de verschillende manieren om ruimte te gebruiken van elkaar scheidt in sectoren, voerde The Ambition of the Territory ontwerpend onderzoek naar de synergieën en gedeelde winsten. De wisselwerkingen tussen wonen, ondernemen, voedselproductie en energie zijn hefbomen om het intens verstedelijkte Vlaanderen geleidelijk aan te transformeren tot een duurzame en welvarende regio binnen de Europese Deltametropool.

The Ambition of the Territory is een project van AWJGGRAUaDVVTAT op initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester. Projectleider Architecture Workroom Brussels verzamelde rond zich een internationaal en interdisciplinair team dat bestaat uit de Nederlandse graficus Joost Grootens, het Franse stedenbouwkundige bureau GRAU, de Belgische architecten De Vylder Vinck Taillieu en kunstenaar Ante Timmermans.
 

Type: Publicatie

Jaar: 2012-2013

Opdrachtgevers: Vlaams Architectuurinstituut, Vlaams Bouwmeester

Partners: Joost Grootens, GRAU, architecten De Vylder Vinck Taillieu en Ante Timmermans