aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Zomerstages bij AW

juni 26, 2020

AW is op zoek naar meerdere enthousiaste stagiaires deze zomer ter ondersteuning van verschillende projecten, onder meer onderzoeks- en cultuurtraject De Grote Verbouwing en de online tentoonstelling maar ook een onderzoeksproject over hoe er ruimte gemaakt kan worden voor het productieve landschap, voor nieuwe mobiliteitssystemen, voor circulaire economie en woonwerkwijken.

Je wordt vergoed met een vrijwilligersvergoeding.

1. Ontwerpend profiel: Je taak bestaat uit het uittekenen van ruimtelijke strategieën tot een landschap van toekomstplekken. Kandidaten beschikken over grafische en ontwerpcapaciteiten en zijn vertrouwd met Illustrator. Kennis van GIS is een extra plus.

2. Onderzoeksjournalistiek profiel: Je taak bestaat uit het in kaart brengen van initiatieven, projecten en praktijken, het afnemen van korte interviews en daar de redactie van doen. Kandidaten beschikken over journalistieke kwaliteiten en kunnen scherpe vragen formuleren, het uiteindelijke interview uitschrijven, redigeren en evt. zelfs de video-opname ervan editen tot korte filmpjes voor social media.

Wanneer?

Van midden augustus tot midden september.


Geïnteresseerd?

Stuur dan vóór 10 augustus een kort CV met relevante ervaring en motivatie naar info@architectureworkroom.eu, ter attentie van Sylvia van den Hurk.

Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen

september 23, 2019

Interview Els Vervloesem en Heleen Verheyden over de veranderende ontwerppraktijk.

Meer

Werkatelier II— Delta Atelier Beheer

september 17, 2019

Via een betere samenwerking tussen stadsontwikkeling, stadsbeheer en maatschappelijke ontwikkeling kunnen en moeten we de grote doelen koppelen aan het dagdagelijks onderhoud en transformatie van onze wijken. De beheerpraktijk bezit de kwantitatieve capaciteit (naar schatting jaarlijks 15 miljard euro in heel Nederland) en de strategische uitvoerende positie om stromen op schaal van de wijk te sluiten en zo een aantal grote doelen –waarover in abstractie al vele akkoorden werden gesloten– in onze dagelijkse leefomgeving te realiseren. In plaats van te investeren in het onderhouden van het verleden, kunnen we stapsgewijs de gewenste circulaire leefomgeving bouwen.

Meer

Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel

september 9, 2019

3de Air For Schools workshop i.s.m. Filter Café Filtré Atelier – Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel.

Meer

Transitie— Leren, leven en werken in 2050

september 1, 2019

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

Meer

Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie

mei 4, 2019

Na een oproep tot het indienen van projecten werd Architecture Workroom Brussels uit 23 internationale praktijken gekozen om haar project World Transformation Center voor te stellen in de tentoonstelling Auguresin opdracht van de stedenbouwkundige en architect Djamel Klouche in het kader van de eerste editie van de architectuur- en landschapsbiënnale van Île-de-France, die van 4 mei tot 13 juli 2019 in Versailles wordt gehouden.

Meer

Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent

april 22, 2019

Architecture Workroom Brussels is samen met de Universiteit Gent (prof. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) geselecteerd om een sociaal-ruimtelijk onderzoek uit te voeren voor de Baudelosite in Gent. De resultaten van dit onderzoek dienen mee als input voor de projectdefinitie van de ontwerpwedstrijd die binnenkort voor het nieuwe Baudelogebouw wordt gelanceerd.

Meer

Water+Land+Schap goedgekeurd

april 10, 2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel trekt €5.750.000 uit voor het landinrichtingsproject Water+Land+Schap. Die landinrichtingssubsidie is een hefboombudget om in de 14 geselecteerde deelprojecten voor 10 miljoen euro aan klimaatadaptieve maatregelen te nemen in co-creatie met landbouwers en eigenaars. Het doel van het landinrichtingsproject is om problemen met water in landelijke gebieden door een geïntegreerde aanpak op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers en bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders.

Meer

Urbanising in Place— Rosario Workshop

maart 10, 2019

Van 6 tot 9 maart waren twee van onze teamleden, Bram en Chiara, in Rosario (Argentinië) voor de tweede internationale workshop van het project Urbanising in Place. Daar kregen ze het gezelschap van onze lokale partner Catherine Fierens van BoerenBruxselPaysans. De workshop was gericht op het uitwisselen van ervaringen over verschillende cases en onderzoeken om in de peri-urbane randgebieden een radicalere vorm van duurzame landbouw mogelijk te maken en te werken aan een 'agro-ecologisch urbanisme'. Voor een gedetailleerder verslag verwijzen we graag naar de Twitter-berichten die onze collega Mark Walton van Shared Assets heeft geplaatst over dag 1234 en 5.

Meer

Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters

oktober 12, 2018

Naar aanleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Gent Sint-Pieters, lanceert de Stad Gent een sociaal-ruimtelijk onderzoek. Het doel is om meer inzicht te ontwikkelen in de manier waarop de ruimtelijke transformatie van de stationsbuurt een meerwaarde kan vormen, voor zowel de nieuwe als de huidige bewoners en gebruikers van de omliggende wijken.

Meer

Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters

september 21, 2018

De tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) wil het grote publiek sensibiliseren voor het belang van water en de bijhorende cycli in het stedelijke landschap. Het Atelier BULB, onder leiding van Architecture Workroom Brussels, nodigde vier gereputeerde Brusselse landschapsontwerpers uit om de voorbije maanden te verkennen welke nieuwe stedelijke waterprojecten nodig en mogelijk zijn. Hun visies en voorstellen om de Brusselse valleien, wijken en straten klaar te maken voor het veranderende klimaat vormen de kern van de tentoonstelling Rising Waters – Shaping Our Gardens, Street And Urban Valleys. Samen met internationale referentieprojecten, kunstwerken, grafisch materiaal, en documentatie van huidig beleid en projecten, bouwen ze een verhaal en agenda voor de toekomst. Meer dan een terugblik is Rising Waters een vooruitblik en een call to action.

Meer

Opening— You Are Here part 2

september 14, 2018

Join us for the opening of @You Are Here - Brussels part 2, Friday 14/09 at 17h!

Preview of the extended expo, screening of documentary Manhattan, Brussels and talk with Kwinten Gernay.

Plus drinks & dj's on the WTC rooftop terrace (which is mesmerizing during the sunset). 

All info concerning the opening here.

More info

Vacature— Hosts You Are Here (M/V)

augustus 17, 2018

Voor de tweede fase van de expo You Are Here – van 14 september tot 11 november 2018 – zijn we op zoek naar hosts. 

Meer

Publicatie— Kortrijk 2025. De stad die we kunnen willen.

juli 3, 2018

Schrijf je nu in voor de resultaten en boekvoorstelling ‘Kortrijk 2025. De stad die we kunnen willen.’ op maandag 9 juli 2018 in de Budascoop in Kortrijk vanaf 19.30 uur!

Meer


OPENING 01.06.18
 You Are Here IABR–2018+2020–THE MISSING LINK in Brussel

juni 1, 2018

You Are Here is het Brusselse programma van expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. 

Van 2 juni tot 11 november 2018 wordt het Brusselse World Trade Center (WTC) met zijn leegstaand winkelcentrum getransformeerd tot podium en open werkplaats. Een test-site voor de transformatie van de Noordwijk, Brussel, Vlaanderen, de hele Delta en de wereld. Het programma biedt inspiratie en ondersteuning om samen met meer dan 400 actoren te werken aan de grootste opgave van onze tijd: hoe passen we onze manier van wonen, werken en bewegen zo aan dat we de klimaatdoelen écht kunnen halen? Het gebouw verandert als het ware in een World Transformation Center. Hier wordt de toekomst realistisch. 

Op vrijdag 1 juni, om 16h (inloop vanaf 15h30) wordt You Are Here feestelijk geopend door minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Sven Gatz, in het bijzijn van de curatoren, de tentoongestelde praktijken, en vele anderen. 

Bevestig je aanwezigheid voor 29/05 hier

Blijf op de hoogte via: www.youarehere.brussels– www.iabr.nl

Volg @youareherebrussels 
op Instagram
op Facebook
op Twitter

Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel

maart 20, 2018

Architecture Workroom Brussels en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) slaan de handen in elkaar!

Vanaf respectievelijk 1 en 2 juni 2018 opent IABR–2018+2020–THE MISSING LINK voor publiek in zowel Rotterdam als Brussel. De tentoonstelling in Rotterdam is tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwede-Vierhavengebied (M4H). In Brussel huist de tentoonstelling en het fysieke atelier in het World Trade Center, icoon van de Noordwijk.

Meer

Urbanising in Place— Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie

maart 19, 2018

Met plezier kunnen we meedelen dat Architecture Workroom Brussels deel uitmaakt van het ‘Urbanising in Place’-team, als een van de 15 internationale consortia die werden geselecteerd voor de JPI Urban Europe SUGI Food-Water-Energy Nexus call. Samen met Universiteit Gent, Coventry University, Art Academy of Latvia, Sampling, URBEM, Universidad Nacional de Rosario, CONICET, Wageningen University, Quantum Waste Ltd, University of Sheffield en Shared Assets zal AWB de cruciale rol bestuderen die landbouwers en kweekgemeenschappen spelen bij de omgang met de samenhangende problematiek van voedsel, water en energie in een verstedelijkte context.

Meer

IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H

maart 19, 2018

Biennale, gemeente en havenbedrijf samen aan de slag in stadshaven M4H

De haven van Rotterdam, een mondiale speler, heeft een bijzondere relatie met de stad. Die relatie is de afgelopen decennia fragieler geworden, maar nu worden precies de gebieden waar stad en haven elkaar ontmoeten, de ‘stadshavens’, weer van steeds groter belang. Daar immers kan slim de koppeling worden gemaakt tussen de onvermijdelijke transities op het vlak van energie en grondstoffengebruik (circulaire haven, circulaire economie) en de bredere sociaaleconomische ontwikkeling van zowel bewoners als bedrijven in de stad.

Meer

Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros

maart 16, 2018

De stad Antwerpen wil inzetten op een vernieuwingsproces van de stad. Aan de hand van drie thematische pijlers zal het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) worden herzien: Stromende stad, Samenwerkende stad, en Levendige stad. Het onderdeel Levendige stad bestaat uit een onderzoek naar de randvoorwaarden en hefbomen om levendigheid in wijken in kaart te brengen en werd uitgevoerd in 2017. Voortbouwend op de inzichten uit dit onderzoek lanceerden de Stad Antwerpen het District Berchem vervolgens een onderzoek rond de ‘Verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros’. Voor deze opdracht werkt Architecture Workroom Brussels opnieuw samen met antropologe en pedagoge Ruth Soenen van Simply Community en sociaal-geograaf Christian Kesteloot van de afdeling geografie aan de KULeuven.

Meer

IABR-Atelier Oost Vlaams Kerngebied- Uit de startblokken

maart 12, 2018

In 2050 telt de regio rond Gent 100.000 inwoners meer dan vandaag. Hoe kunnen we de demografische groei aangrijpen als een kans om een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving te realiseren? Met die ambitieuze vraagstelling in het achterhoofd is begin dit jaar het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied (OVK) van start gegaan. Dit atelier is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR. Het IABR–Atelier OVK blikt ver vooruit in de toekomst, om van daaruit te onderzoeken hoe we vandaag tewerk kunnen gaan. De toekomstscenario’s zijn vanaf 31 mei te zien op de IABR in Rotterdam.

Meer

CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw

maart 1, 2018

Met de concepstudie ‘Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw’ wil de Stad Genk de scholencampus met dertien verschillende scholen herwaarderen, op zowel ruimtelijk, sociaal, als educatief vlak. Vandaag is de link tussen de scholencampus naar de directe omgeving, de rest van de stad en het bijhorende leven eerder beperkt. Daarnaast wordt er algemeen van uitgegaan dat de Genkse scholencampus te kampen heeft met een zogenaamde ‘witte vlucht naar de rand’. En tot slot is het de bedoeling om via het leerlandschap in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en de behoefte aan nieuwe onderwijsconcepten. Voor deze opdracht werd het team Architecture Workroom Brussels, 51N4E en antropologe-pedagoge Ruth Soenen van Simply Community geselecteerd.

Meer

Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied

januari 17, 2018

Op 17 januari 2018 lanceert het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied een regionale oproep naar initiatieven, partnerschappen, ideeën en projecten die de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied mee vorm kunnen geven. Deze lancering zal plaatsvinden in het Atelier (Pelikaanstraat 38, Gent). Joachim Declerck, co-curator van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK en Ateliermeester van het IABR–Atelier OVK, licht de oproep toe en begeleidt een panelgesprek met keynote spreker Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool (netwerk voor metropolitane ontwikkeling, Nederland), Sofie Vandelannoote, algemeen directeur intercommunale Veneco, Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Gent, en Michiel Dehaene, professor Universiteit Gent en bezieler van de Stadsacademie, waarin enkele inspirerende voorbeelden worden besproken. Nadien kan je met de Ateliermeester en het Atelier-team in gesprek gaan over jouw projectideeën.

Meer

IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten

december 6, 2017

Het IABR–Atelier Rotterdam onderzoekt en test de komende drie jaar hoe de energietransitie een driver kan zijn voor een fysiek en sociaal-maatschappelijk veerkrachtig Rotterdam. 

Eén van de onderzoeksvragen is welke nieuwe gebouwtypologieën bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd kwaliteit toevoegen aan het gebruik van het gebouw en de directe omgeving.

Deze oproep is gericht aan architecten met kennis van de ontwerpopgave van duurzame gebouwen en ervaring met de zoektocht naar nieuwe architecturale typologieën en hun gebruik in relatie tot hun directe omgeving. Aan architecten die willen onderzoeken hoe concrete ruimtelijke oplossingen optimaal kunnen bijdragen aan een geslaagde energietransitie. 

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over de oproep, aanmelding en het selectieproces, zie deze link.

Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap

november 30, 2017

Het weer in Vlaanderen wordt grilliger. Juni 2016 was heel nat, juni 2017 extreem droog. Die uitersten zijn slecht nieuws, in het bijzonder voor de land- en tuinbouwsector. Daarom lanceert Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege als onderdeel van het Open Ruimte Platform het programma Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen geïntegreerd aan te pakken. 

Dien uw kandidatuur nog in voor maart 2018!

Meer

Water as Leverage for Resilient Cities: Asia

november 10, 2017

Samen met de Nederlandse watergezant Henk Ovink en de IABR lanceerden we het initiatief Water as Leverage for Resilient Cities: Asia' op COP23 in Bonn, in samenwerking met de Asian Infrastructure Investment Bank, The Global Centre of Excellence on Climate Adaptation en 100 Resilient Cities.

De uitdaging is om lange termijn omvattende stadsplanning te matchen met korte termijn innovatieve transformaties; ambitieuze klimaataanpassingsplannen met bankabele projecten; steeds meer kennis van het watersysteem ontwikkelen met het bouwen van veerkrachtigere steden; onderzoek, ontwerp en implementatie met inclusieve stedelijke allianties.

Begin volgend jaar zullen we een Call for Action lanceren, die stedelijke, klimaat- en waterexperts, architecten, ingenieurs, ontwerpers, sociale wetenschappers, economen en financiële specialisten, aangesloten experts en lokale coalities zal uitnodigen om deel te nemen aan een geavanceerd ontwerpgestuurd ontwerp. onderzoek naar de watergerelateerde stedelijke, sociale en ecologische uitdagingen in Zuid- en Zuidoost-Azië.

www.waterasleverage.org

Meer

Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte

oktober 23, 2017

De open ruimte is van levensbelang. In de open ruimte komen tal van uitdagingen gebundeld samen: klimaatverandering, waterkwaliteit, voedselproductie, hernieuwbare energie, biodiversiteit, enzovoort. Om die complexe uitdagingen het hoofd te bieden, is een handelingsperspectief nodig. Deze publicatie voert een pleidooi voor een actieve en geïntegreerde programmawerking voor de open ruimte in Vlaanderen. Ze laat toe terugkerende opgaven aan te pakken op schaal van het hele territorium.

Meer

THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices

oktober 19, 2017

Als curatoren van IABR-2018+2020 roepen Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck praktijken uit verschillende domeinen en werelddelen op om deel te nemen aan één doorlopend werk- en uitwisselingsproces: twee biennales, één programma.

Onze huidige manier van leven, consumeren en produceren stelt de draagkracht van onze planeet steeds meer op de proef. Dit vraagt om een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie, die alleen ‘plaats kan vinden’ als we er tegelijkertijd, en heel letterlijk, ‘plaats voor maken’.

IABR–2018+2020 richt zich, vanuit het ontwerp, op de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst. De urgentie is helder, het waarom ook. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is de nieuwe (ontwerp)praktijk die daarvoor nodig is? Het startschot klinkt met de Call for Practices, die zich richt op innovatieve praktijken die bruggen bouwen tussen goede plannen, ambitieuze doelen en concrete uitvoering.

Meer

Atelier Zennevallei

september 14, 2017

De Zennevallei is een regio waar historische industriële panden en groeiende innovatieve bedrijven elkaar afwisselen in een vruchtbaar en groen woonlandschap langsheen de Zenne en het kanaal. De strategische locatie, lokaal ondernemerschap en multi-modale verbindingen van deze stedelijke rand bieden al decennia lang kansen voor bedrijven én bewoners. De stevige infrastructuurbundels hebben de ruimte evenwel versnipperd waardoor het wonen, het werken en de natuur steeds meer fragmenten van een mozaïeklandschap werden. Een sterk stijgend aantal vrachtwagens legt druk op het wegennet en veel bedrijventerreinen moeten daarenboven dringend opgefrist of vernieuwd worden. Industriële activiteiten worden steeds meer gezien als overlast nu men meestal niet meer woont waar men werkt. Anderzijds stijgt ook de vraag naar woningen en staan de bedrijven onder druk van de mondialisering en automatisering. Er is onvoldoende ruimte om alles tegelijk naast elkaar te ontwikkelen.

Meer

Urban Intervention — BRIDGE

juni 26, 2017

BRIDGE is een stedelijke, tijdelijke of semi-permanente installatie waarbij een fysieke verbinding wordt gemaakt tussen de twee zijden van de kanaalzone in Brussel. Het werk maakt gebruik van twee torenkranen die horizontaal boven het water worden samengebracht. Het resultaat is een werk dat betreedbaar is en als brug dienst doet, maar dat tegelijk een statement is over mobiliteit, verbindingen, publieke ruimte en stedelijkheid.

Meer

Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck

mei 17, 2017

Els Vervloesem en Joachim Declerck gaan in gesprek met Floris Alkemade, ongeveer anderhalf jaar na zijn aantreden als Rijksbouwmeester. Zij zijn benieuwd hoe hij vanuit zijn bevoorrechte positie het verschil kan maken. Hoe kan hij mede richting geven aan de rol die architectuur en ontwerp vandaag zouden kunnen of moeten spelen? De wereld verandert in hoog tempo. Vele maatschappelijke opgaven, zoals zorg, klimaatverandering of tewerkstelling manifesteren zich als ruimtelijke ontwerpvraagstukken. Hoe kijkt Alkemade hiernaar, zelf grootgebracht bij OMA, waar op een gegeven moment ‘fuck context’ het leidmotief was. Over architectuur als exportproduct, de maakbare samenleving, ‘tabula scripta’, ruimte voor ontwerpkracht, de verbeelding van een betere toekomst en de kunst van het durven falen. 

Meer

Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020

april 20, 2017

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Joachim Declerck (Architecture Workroom) zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020. 

Lees verder

Atelier Kortrijk 2025— Stadsdebat

maart 9, 2017

Schrijf je nu in en discuseer mee tijdens de inspiratiesessie "Hoe wonen we in 2025 in Kortrijk?" op 9 maart om 20 uur in de Budascoop in Kortrijk met Vlaams Bouwmeester en Joachim Declerck.

Schrijf je in

Meer informatie

Designing The Future— debattenreeks

december 1, 2016

Verschillende globale en lokale uitdagingen nemen vandaag steeds vaker de gedaante aan van complexe ruimtelijke vraagstukken: van energietransitie over de vermaatschappelijking van de zorg tot duurzame mobiliteit. Dat vertaalt zich in een vernieuwd geloof in het potentieel van ontwerp om onze toekomst mee in de gewenste richting te sturen. Zo zijn er recent diverse vernieuwende beleidsinitiatieven, projecten en verkennend ontwerpend onderzoek gelanceerd binnen LABO RUIMTE, stedelijke trajecten en biënnale-ateliers. Het moment is nu aangebroken om de kennis, inzichten en ervaringen die hieruit voortkomen te bundelen. Welke lessen kunnen we eruit trekken? Waar staan we nu? Maar vooral: wat zijn de volgende stappen? Op welke manier brengen we beleidsintenties in de praktijk? Hoe en met wie gaan we aan de slag? De ‘Designing the future’ sessies staan in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen van een betere toekomst.

Meer

Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken

november 1, 2016

De stad Antwerpen wil inzetten op een vernieuwingsproces van de stad. Aan de hand van drie thematische pijlers zal het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) worden herzien: Stromende stadSamenwerkende stad, en Levende stad. Het onderdeel Levende stadbestaat uit een onderzoek naar de randvoorwaarden en hefbomen om levendigheid in wijken in kaart te brengen. Voor deze opdracht werkt Architecture Workroom samen met antropologe en pedagoge Ruth Soenen van Simply Community en sociaal-geograaf Christian Kesteloot van de afdeling geografie aan de KULeuven.

Meer

Opening Expo— A Good City Has Industry

oktober 25, 2016

De tentoonstelling 'A Good City Has Industry' in BOZAR presenteert de architecturale voorstellen en stedelijke strategieën die ontwikkeld werden in het IABR-Atelier Brussel De Productieve Metropool - de deelname van Brussel en Vlaanderen aan de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016, met de titel 'The Next Economy'.

De openingstoespraken zullen worden gevolgd door een receptie en parallelle gesprekken met de ontwerpers, initiatiefnemers en genodigden in de tentoonstellingsruimte en het Atelier BWMSTR.

meer

Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject

september 1, 2016

Met het team 51N4E en antropologe Ruth Soenen (Simply Community) is Architecture Workroom aangesteld door AG Vespa om het stadsvernieuwingsproject 'Spoor Oost' in Antwerpen te begeleiden. Het team zal mogelijke toekomstscenario's onderzoeken via onder andere workshops met betrokken actoren en omwonenden alsook concrete interventies op het terrein.

Meer

Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject

augustus 15, 2016

Het ontwerpteam ‘Architecture Workroom Brussels – 51N4E – Tractebel – Rebel - Simply Community’ is door de stad Brugge aangesteld voor de conceptbegeleiding van het stadsvernieuwingsproject ‘Revitalisering Zeebrugge’.

Meer

Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek

augustus 1, 2016

De stad Torhout wil in de nabije toekomst investeren in de vernieuwing en versterking van haar centrum. Met de vraag naar een ‘belevings- en identiteitsonderzoek’ grijpt de stad deze stadsvernieuwing aan om niet enkel een ruimtelijke, maar ook een maatschappelijke kwaliteitssprong te maken. In samenwerking met fotografe Marie-Françoise Plissart brengt Architecture Workroom het unieke karakter en de toekomstige uitdagingen voor de stad Torhout in beeld.

Meer

Van Cure naar Care— transities in de gezonde stad Utrecht

juli 1, 2016

De resultaten van het IABR–Atelier Utrecht zijn gebundeld in de publicatie Van Cure naar Care – Transities in de gezonde stad Utrecht. De publicatie omvat een serie kansrijke scenario’s waarbij verdichting wordt ingezet als motor voor de Gezonde Stad. Naast ruimtelijke kansen ligt er voor de gemeentelijke overheid een kans om een nieuwe rol op zich te nemen, namelijk die als choreograaf van een ‘coöperatieve’ stadsontwikkeling. Daarbij wordenactoren met zeer uiteenlopende investeringsmogelijkheden en ambities betrokken bij gebieds- en wijkontwikkeling.

Meer

Stadsdebat— Week van de Ruimte in Brugge

juni 28, 2016

Van 11 tot 18 september vindt in Brugge de ‘Week van de Ruimte’ plaats. De opmaak van het nieuw Ruimtelijk Beleidsplan gaat gepaard met een reeks activiteiten die de ruimtelijke visie voor het eerst aan het publiek presenteert. Een wervend stadsverhaal is de rode draad doorheen de stadsbeelden die het onderzoek van studieteam AWB-MAAT-Voorland illustreren en structureren. Op maandag 12 september wordt een eerste van drie stadsdebatten georganiseerd met o.a. Jonathan Holslag en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

Meer info

Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening

juni 1, 2016

OASE 96 onderzoekt de opmerkelijke revival van architectuurpraktijken die zich richten op hergebruik en toe-eigening van zowel gebouwen, omgevingen als materialen. In welke mate kunnen en willen ontwerpers zich engageren in dit proces, en wat is de mogelijk positieve of negatieve sociale impact van deze interventies? Centraal staan casestudy’s, praktijkervaringen, kritische reflecties en ideeën die laten zien hoe architecten en stedenbouwkundigen hergebruik proactief inzetten met het oog op de toekomstige gebruiker en/of gebruiksmogelijkheden.

Meer

Urban Meeting IABR— Atelier Brussel

mei 19, 2016

Op 2 juni presenteert het IABR-projectatelier Brussel: De Productieve Metropool de resultaten van het ontwerpend onderzoek in de setting van de hoofdtentoonstelling van de IABR 2016—The Next Economy.

De gewenste ontwikkelingsmodellen en ruimtelijke typologieën voor de productieve stad worden door een panel van ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers besproken aan de hand van de inzichten die in de afgelopen maanden ontwikkeld zijn. Met naast de ontwerpers onder meer Ateliermeester Mark Brearley (CASS Londen), Kristiaan Borret (Brussels Bouwmeester) en Marco Broekman (IABR-Projectatelier Rotterdam).

Meer info

IABR 2016— Opening

april 23, 2016

Tijdens het weekend van 23 en 24 april 2016 vindt de opening van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam plaats: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Architecture Workroom is lid van het internationaal Curator Team en presenteert samen met meerdere Belgische en internationale architecten het Atelier Brussel - De Productieve Metropool en Atelier Utrecht - De Gezonde Stad. Het openingsweekend markeert het begin van een tentoonstelling en een doorlopend programma van activiteiten in en rond het voormalig pakhuis de Fenixloods II in de Rotterdamse wijk Katendrecht.

Meer

Imagine Europe— Bozar

april 12, 2016

Brussel als de productieve hoofdstad van Europa. Deze toekomstvisie presenteert AWB samen met oa Bas Bogaerts en Gijs Van Vaerenbergh in de groepstentoonstelling 'Imagine Europe. In search of New Narratives' waar kunstenaars, denkers, studenten en architecten in 12 labs op zoek gaan via artistieke verbeeldingen naar antwoorden op de uitdagingen van Europa. Nog tem 29 mei te bezichtigen in Bozar.

Meer

Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool

maart 15, 2016

Een goede stad combineert wonen en werken. Dit vereist echter een ruimtelijk-economische aanpak die de industrie — het maken — opnieuw een plaats geeft in onze steden. Maar hoe kunnen we als ontwerpers en bestuurders actief werk maken van kwalitatieve ruimte voor de toekomstige economie? Kunnen architectuur en urbanisme bijdragen aan een meer duurzame, stedelijk verankerde en sociaal inclusieve economie? 

Jonathan Holslag (professor Internationale Politiek, VUB - opiniemaker), Maarten Hajer (Hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht en curator IABR-2016) en Mark Brearley (CASS Cities, Metropolitan University, London) brengen elk hun visie op deze problematiek. Na een korte presentatie volgt een debat.

Meer

The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016

februari 26, 2016

België, Vlaanderen en Brussel en hun ontwerpers zijn sterk vertegenwoordigd op de komende editie van de IABR. Het curatorieël team voor deze editie dat onder andere uit bestaat uit Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Freek Persyn (51N4E) wordt voorgezeten door Maarten Hajer. De zevende editie van dit twee-jaarlijkse event presenteert zichzelf als een laboratorium voor de toekomstige economie.

meer

Urban Meeting— Atelier Brussel De Productieve Metropool

februari 4, 2016

De volgende Urban Meeting is de start van een intensieve reeks publieke evenementen in het komende voorjaar. Naar aanleiding van de opstart van het ontwerponderzoek worden de ontwerpvragen die in het Atelier Brussel op tafel liggen geconfronteerd met de resultaten van gelijkaardig onderzoek uit Rotterdam en Antwerpen. Internationaal actieve ontwerpers gaan in debat over het belang van ruimte voor productie in de stad en stellen de hypothese van het atelier op scherp. Met input van onder andere Djamel Klouche (l’AUC), Olv Klijn (FABRIC) en Freek Persyn (51N4E).

meer

Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool

januari 12, 2016

In het kader van het IABR Atelier BXL Productieve Metropool, wordt in samenwerking met de Brusselse overheid een oproep gelanceerd voor ontwerpend onderzoek naar de gewenste typologieën voor een kwalitatieve verweving van wonen en werken in de stad. Twee ontwerpteams zullen worden aangesteld om via telkens twee testgebieden de uitdagingen en de toekomst van de productieve wijken te verkennen en te verbeelden.

meer

Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever

januari 11, 2016

Samen met 51N4E (en met Technum en Rebel in ondersteuning) werd Architecture Workroom in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGSO) en de Directie Openbaar Domein van de Stad Oostende via een Open Oproep-procedure aangesteld voor het opmaken en begeleiden van een ontwikkelingsstrategie voor het stedelijk gebied Oosteroever in Oostende. De wedstrijdvraag bestond erin te onderzoeken hoe de tot op vandaag geïsoleerde Vuurtorenwijk en de volop in ontwikkeling zijnde Havenwijk van de Oosteroever beter met elkaar verbonden kunnen worden.

meer

Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge

januari 11, 2016

Samen met Maat-ontwerpers en Voorland is Architecture Workroom aangesteld door de Stad Brugge voor de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De hoofdstad van West-Vlaanderen wordt, net zoals andere steden in de regio, geconfronteerd met een sterk veranderde demografische en economische realiteit die haaks staat op de bestaande instrumenten om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. De vraag om het GRS te herzien vormt dan ook dé uitgelezen kans om het structuurplan als document, als beleidsinstrument én als proces grondig te herdenken.

meer 

Ateliermeester— Mark Brearley

december 22, 2015

In het kader van het Atelier Brussel - De Productieve Metropool is Mark Brearley, professor aan het CASS in Londen, aangesteld als ateliermeester. Dit atelier zal de ruimtelijke potenties onderzoeken in relatie tot (de toekomstige ontwikkeling van) de economie in de metropolitane regio van Brussel en vindt plaats binnen de IABR-2016-THE NEXT ECONOMY. Meer informatie over Mark Brearley vind je hier

Meer

Video— Opening 'De Stad als Fabriek'

december 17, 2015

Video reportage van de openingsexpo en debat 'De Stad als Fabriek'. Architecture Workroom zet met Buda Workroom een reeks stadsgesprekken in de kijker, die plaatsvinden in het kader van het Atelier Productieve Metropool BXL voor de IABR 2016-The Next Economy. Video

Colloquium— Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken

november 24, 2015

Onze stedelijke samenleving verandert snel. Bevolkingsgroei, veranderende economieën, ecologische bedreigingen en toenemende ongelijkheid en diversiteit leiden tot nieuwe vragen voor regio's, steden en wijken in zowel Turkije als België. Dit seminar onderzoekt hoe architecten en stedenbouwkundigen nieuwe visies ontwikkelen en hun praktijk innoveren door nieuwe design tools en processen uit te vinden om de samenleving te helpen reageren op deze hedendaagse uitdagingen. Meer

Mini-expo— De Stad als Fabriek

november 19, 2015

De mini-expo 'De Stad als Fabriek' met een installatie van Richard Venlet en de presentatie van de foto's van Bas Bogaerts is elke zondag van 15u00-19u00 en donderdag van 15u00 tot 21u00 open voor publiek in Firma, Schaarbeeklei 636 in Vilvoorde (Buda). Meer 

Video— Kickoff studie Muide-Meulestede

oktober 20, 2015

Op dinsdag 6 oktober 2015 vond de kickoff plaats van Muide-Meulestede Morgen. Hiermee is het startsein gegeven voor de reeks workshops die ndvr en Architecture Workroom dit najaar organiseren, met als doel om samen met buurtbewoners, ondernemers, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, overheidsdiensten en experten te komen tot een gedeelde toekomstvisie voor de wijk. Video 

Tentoonstelling & wandeling— Atelier Productieve Stad

oktober 11, 2015

Waar komen de ruimtelijke en economische uitdagingen voor de Brusselse metropool samen? Kom tijdens de Dag van de Architectuur naar de expo bij Firma of de wandeling door de Noordrand van Brussel, zondag 11 oktober.

Meer info

Avond van de Architectuur— zaterdag 10 oktober 2015, 20u, deSingel

oktober 10, 2015

Tijdens drie gesprekken met elk hun eigen thema nemen we op de Avond van de Architectuur de architectuurcultuur onder de loep. Wat zijn de ambities? Waar liggen de uitdagingen? Met o.a. Els Vervloesem (Architecture Workroom Brussels), Dag Boutsen (KUL) en Filip Dujardin (architectuurfotograaf en kunstenaar) in gesprek over "Cultuur als vliegwiel voor innovatie!".

Als hoogtepunt van de avond zal Sven Gatz, de Minister van Cultuur, de winnaar van de prestigeuze Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur bekendmaken.

Meer info

Studie— Gent Muide-Meulestede

september 17, 2015

Muide-Meulestede is een woonwijk, gelegen op een schiereiland in het noorden van de stad Gent, omgeven door dokken en havenindustrie. De wijk is momenteel volop in transitie. De havenactiviteit heeft zich in belangrijke mate naar het noorden verplaatst, waardoor het havenfront en de voormalige industriële sites geleidelijk worden herontwikkeld. Ook het sociale profiel van de wijk is de afgelopen decennia sterk veranderd. De traditionele volksbuurt is uitgegroeid tot een gemengde buurt waar zowel Turkse, Oost-Europese als jonge middenklassegezinnen samenleven. Momenteel voeren Architecture Workroom en Ndvr een conceptstudie uit rond Muide-Meulestede. Deze studie kadert binnen het Vlaams stedenbeleid dat als doel heeft om via jaarlijkse subsidies innovatieve en kwalitatieve stadsontwikkelingsprojecten te stimuleren.

Meer info.

Publicatie— Weven aan het Stedelijk Tapijt

juni 1, 2015

Naar aanleiding van het IABR 2014 — Projectatelier BrabantStad verscheen Weven aan het Stedelijk Tapijt. een beschrijving van het proces en de resultaten van de zoektocht naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmodellen voor Noord-Brabant. 

Ambitienota— Architectuurcultuur is vliegwiel voor innovatie

mei 20, 2015

11 Vlaamse en Brusselse culturele organisaties uit de architectuursector bundelden hun krachten en stelden een ambitienota op die hun collectieve boodschap onderstreept. Het is een pleidooi om de huidige positieve dynamiek binnen de sector te versterken, de verworven expertise beter te valoriseren en de vernieuwende kracht van de architectuurorganisaties verder uit te bouwen.

U kan de ambitienota gratis opgestuurd krijgen door een mail te sturen naar info@architectureworkroom.eu. Een digitale versie kan je hier downloaden.

MEER

Atelier de Stad— talkshow & documentaire

november 7, 2014

Architecture Workroom neemt als culturele denktank actief deel aan het crossmediaal project Atelier de Stad (www.atelierdestad.be). De publieke kwaliteitszender Canvas slaat voor dit traject de handen in elkaar met diverse kunstenorganisaties in Brussel en Vlaanderen. Op 29 oktober nam Joachim Declerck deel aan de talkshow Studio de Stad over het wonen van de toekomst. Op 9 november zendt Canvas de documentaire ‘Atelier de Stad: Brussel’ voor het eerst uit. Meer

Atelier— Productive BXL

september 23, 2014

Atelier Productive BXL is een gezamenlijk project van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Architecture Workroom Brussels en heeft als focus de economische en planologische realiteit van de metropolitane regio. meer info

Festival— Kanal Play Ground

september 1, 2014

Hoe maken we ruimte voor de jonge stad? De Brusselse kanaalzone is één van de meest dicht bebouwde stadsdelen van West-Europa. Ze huisvest de wijken van aankomst voor vele nieuwkomers in de stad. Het is een plek waar de bevolkingsgroei samen gaat met hoge jeugdarmoede en -werkloosheid. Net hier is er een schrijnend gebrek aan woonkwaliteit en collectieve ruimte: parken of pleinen, open of overdekte ruimtes om te spelen, te ontspannen, elkaar te ontmoeten. Ruimtes die zuurstof geven aan de stad, maar ook ruimtes voor talentontwikkeling, gemeenschapsvorming en ondernemerschap. meer info

Metropolitaan Kustlandschap 2100— Ontwerpend onderzoek

augustus 31, 2014

Architecture Workroom werkt mee aan het ontwerpend onderzoek van het traject 'Metropolitaan Kustlandschap 2100’. Samen met Xaveer De Geyter Architecten, Maat ontwerpers en H+N+S Landschapsarchitecten bouwt het als ‘Atelier Visionaire Kust’ in de derde fase verder op de analyse van het kustsysteem (fase 1) en op de ontwerpopgaven en mogelijke ontwikkelrichtingen (fase 2). meer info

IABR 2014— Urban by Nature - projectatelier Brabantstad

mei 30, 2014

In het kader van de IABR2014 ‘Urban-By-Nature’ onderzoekt Architecture Workroom Brussels samen met Floris Alkemade en LOLA landscape architects hoe de specifieke kwaliteiten en uitdagingen van tapijt-en-mozaïekmetropool BrabantStad benut kunnen worden om tot ontwikkeling en actie over te gaan. meer info

Atelier— In Between

april 25, 2014

Atelier In Between is een beleidsvoorbereidend traject dat een dialoog opzet tussen de diverse actoren die impact hebben op de open ruimte in het metropolitane gebied in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. meer info

Toekomstverkenning— Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

december 30, 2013

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Vlaamse Landmaatschappij werkt Architecture Workroom samen met Bovenbouw Architectuur aan een prospectieve studie over hoe de rol en de positie van de VLM kan evolueren in functie van de toekomstige uitdagingen van de open ruimte in Vlaanderen. meer info

Exhibition Unie Modell— Atelier à Habiter in Z33 Hasselt

december 17, 2013

In het kader van de thematentoonstelling Atelier à Habiter presenteert Architecture Workroom een installatie die de toekomst van het wonen in de regio Hasselt-Genk verbeeldt. meer info

Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground

november 20, 2013

Kanal Play ground is een projectoproep voor visies die publieke ruimte maken waar weinig ruimte is. Stedelijke ruimtes voor spel, sport en ontmoeting, op maat van de vele kinderen, jongeren en gezinnen in de centrale wijken van het Brusselse kanaalgebied. Voor tijdelijke transformaties tijdens de zomer 2014. meer info

Studiedag— Een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen

januari 4, 2013

Op dinsdag 8 januari 2013 zullen de inzichten die tijdens het atelier "Vlaanderen als Onwerp" ontstaan zijn, publiek gemaakt worden en centraal staan op een studiedag in deSingel in Antwerpen. meer

Vlaanderen als Ontwerp— Atelier

november 5, 2012

Het tentoonstellingsproject The Ambition of the Territory, geconcipieerd voor het Belgisch Paviljoen op de 13de Internationale Architectuurbiënnale in Venetië neemt in deSingel de vorm aan van een atelier. meer

The Ambition of the Territory— tentoonstelling in deSingel Internationale Kunstcampus

oktober 4, 2012

Het onderzoeks- en tentoonstellingstraject dat werd uitgewerkt voor het Belgisch Paviljoen op de 13de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië, wordt gepresenteerd in het tentoonstellingsprogramma van deSingel in Antwerpen. meer

Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux

september 13, 2012

Changing Cultures of Planning wil kennis vergaren en uitwisselen omtrent de innovatie van grootschalige stedelijke transformatieprocessen in Europa door een onderzoek naar 5 stedelijke ontwikkelingen. meer

The Ambition of the Territory— Belgisch Paviljoen Venetië 2012

augustus 23, 2012

Tijdens de 13de Internationale Architectuurbiennale van Venetië, wordt in het Belgisch Paviljoen Vlaanderen gepresenteerd als laboratorium voor de transitie naar een metropolitaan Europa. meer

Parckdesign 2012— Garden

mei 30, 2012

Parckdesign is een evenement dat de rol van publieke ruimte en groene ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzoekt. meer

Making City— Tentoonstelling

april 18, 2012

De 5de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam verzamelde drieëndertig projecten van over de hele wereld. Deze voorbeeldprojecten tonen hoe er in nieuwe samenwerkingsverbanden aan de stad wordt gewerkt om zo een antwoord te kunnen bieden op de urgente uitdagingen van de stedelijke samenleving. meer

Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformaties in Europa

maart 22, 2012

Op welke manier kunnen we architectuur en stedenbouw inzetten om de grote maatschappelijke uitdagingen van Brussel aan te gaan? meer

Richtplan— Kanaalzone Brussel

januari 1, 2012

Architecture Workroom begeleidt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitwerking van het 'Masterplan Kanaal': een overkoepelende visie voor het gebied dat de huidige ontwikkelingen in de kanaalzone in goede banen moet leiden. meer

Nieuws

februari 3, 2020

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

juni 20, 2013

Verslag studiedag 'Een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen' online meer

februari 15, 2013

Changing Cultures of Planning heeft de bronzen medaille voor "Best book design from all over the world" ontvangen

januari 24, 2013

Changing Cultures of Planning bekroond met de Prix Fernand Baudin http://www.prixfernandbaudinprijs.be/Public/?language=dut

Evenementen

VVSG Voedseldag— @Les Ateliers Des Tanneurs in Brussel, 11/02/2020 9u voedseldag

Lunch Sessies— Brussels Academy Chantier Noordwijk 24/05/2019 12u00 @Maison des Cultures Molenbeek Meer

Evenement— Live on Air 05/05/2019 10u30 Meer

Tentoonstelling Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale 04/05/2019 tot 13/07/2019 @La Petite Écurie Meer

Save The Date— Book launch ‘Designing the Future’ 18/04/2018 19u @Atelier Bouwmeester in Brussel Meer

Lezing—Architectuurwijzer organiseert een open gastcollege door Roeland Dudal 27/02/2018 13u30 @De Nieuwe Zaal in Hasselt Meer

Infosessie—Voka The Future is (Y)Ours met keynote spreker Joachim Declerck 22/05/2017 18u00 @Brouwerij de Halve Maan Brugge Meer

Debat—Hoe wonen we in 2025 in Kortrijk? met Vlaams Bouwmeester en Joachim Declerck 09/03/2017 20u00 @Budascoop Kortrijk Meer

Debate— Ambitious Open Spaces 23/02/2017 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Debate— Less Infrastructure, Better Mobility 09/02/2017 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Masterclass— Designing With Flows 3: Where do we start? 02/02/2017 14u00 @Atelier BWMSTR Meer

Debate— Designing With Flows 02/02/2017 14u00 @Atelier BWMSTR Meer

Debate— Visionary Housing 26/01/2017 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Expo— 15/01/17 Laatste kans om de expo A Good City Has Industry te bezoeken @BOZAR Meer

Debate— The Productive City 12/01/2017 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Masterclass— Designing With Flows 2: What needs to change? 12/01/2017 14u00 @Atelier BWMSTR Meer

Lecture— Djamel Klouche, L'AUC, Paris 10/01/2017 20u00 @BOZAR Meer

Symposium— The Bedford Tapes: recording the emerging generation met Joachim Declerck 09/12/2016 om 9u30 @AA Lecture Hall, London Meer

Lecture— Tobias Armborst, Interior Partners and Bert Gellynck, 1010 15/12/2016 19u00 @BOZAR Meer

Urban Walk— High Streets 11/12/2016 14u00 @Schaerbeek train station Meer

Debate— Energy Regions 08/12/2016 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Masterclass— Designing With Flows 1: What is Urban Metabolism? Why is it relevant? 08/12/2016 14u30 @Atelier BWMSTR Meer

Debate— The Healthy City 01/12/2016 19u00 @Atelier BWMSTR Meer

Masterclass— The Healthy City 01/12/2016 14u00 @Atelier BWMSTR Meer

Lecture— Julian Lewis, East 29/11/2016 19u00 @BOZAR Meer

Urban Walk— Industrious Valleys 27/11/2016 14u00 @Brussels-Midi Station Meer

Urban Factory Today— Summer School Publication Launch 15/11/2016 17u30 @BOZAR Meer

Urban Walk— Industrial Groundfloors 18/11/2016 om 14u00 Meer

Opening Expo A Good City Has Industry 25/10/2016 19u30 @BOZAR Meer

AZA16, een driedaagse Zuid-Afrikaanse architectuur conferentie met een keynote en panel discussie met Joachim Declerck - 01/09/16-03/09/2016 Meer

O2, zuurstof voor Grimbergen debat #2: "Hoe ziet wonen in de Vlaamse Rand er in de toekomst uit?" met Leo Van Broeck en Dawid Strebicki, moderator Joachim Declerck - 19/06/16 om 10u30 Meer

Urban Vibes Summer of Photography Opening: Debat in BOZAR met Jan de Zutter, Els Vervloesem, Eva Frapiccini, David Bravo en Tobias Zielony - 16/06/16 om 15u30 Meer

IABR-2016 Next walk met Joachim Declerck "Visionary pragmatism"- 12/06/16 om 14u00 Meer

Building the Future of Health: IABR Project Atelier Healthy Cities met Joachim Declerck, Paul Vermeulen en Wouter Veldhuis - 03/06/16 om 15u30 Meer

Atelier Brussel Productieve Metropool - Urban meeting IABR - 02/06/16 om 9u30 Meer

IABR-2016 Next steps #4: Gezonde wijken, ontwerpen voor een hogere levensverwachting. Debat met Hetty Linden, Els Vervloesem, Martin Dijst, Ad de Bont en Ton van Rietbergen - 31/05/16 om 19u30 Meer

Archipel Lezing Pilotprojecten Wonen met Joachim Declerck & Office Trans & Advocaat Wim Rasschaert - 19/05/16 om 20u00 Meer

Utrecht: Transities in de gezonde stad, IABR-Atelier Utrecht, onder leiding van Ateliermeester Joachim Declerck - 18/05/16 om 10u00 Meer

Urban Transformation Conference 2016: The Healthy City, from cure to care met Joachim Declerck & Hetty Linden - 17/05/16 om 11u15 Meer

Next steps #2: De stad als werkplaats van IABR + Ruimtevolk met Joachim Declerck, Joris Tiebout, e.a. - 10/05/16 om 19u30 Meer

WinVorm lezing "Stad en open ruimte: spanning of synergie?" met Joachim Declerck - 10/05/16 om 9u00 Meer

Sustainable Urban Deltas Conference - 09/05/16 om 9u00 Meer

Opening IABR 2016 - 23/04/2016 Meer

Imagine Europe Opening: debat in BOZAR met Rem Koolhaas, Ivana Abramovic en Ingo Niermann - 12/04/16 om 20u00 Meer

Publiek debat "Werken aan ontwerpkracht" Het Nieuwe Instituut Rotterdam - 24/03/16 om 15u00 Meer

Urban Movies #15: Our City, a portrait of Brussels - Pakhuis De Zwijger, Amsterdam - 22/03/16 om 19:30 Meer

Atelier BXL Productieve Metropool - Urban meeting Bozar - 15/03/16 om 20u00 Meer

Atelier BXL Productieve Metropool - The Battle of the Productive Studios - 18/02/16 om 19u30 Meer

Presentatie conceptstudie Muide Meulestede Morgen - 06/02/16 om 10u00 Meer

Colloquium Metropolitan Landscapes - 28/01/16 om 13u30 Meer

Stadsgesprek Utrecht #4 - 25/01/16 om 19u30 Meer

Open ruimte is onmisbaar voor verstedelijkt Vlaanderen! Kom op 01/12 naar VVSG open ruimte in Deinze, met oa. Joachim Declerck Meer

Stadsgesprek Utrecht #3, 30/11/15 Meer

Colloquium Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken - 24/11/15 om 10u Meer

De Stad als Fabriek - mini-expo elke donderdag van 15u00-21u00 en zondag van 15u00-19u00 Meer

International PhD Seminar 'Urbanism & Urbanisation' in Lausanne, 12-14 oktober Meer

Tentoonstelling Atelier Productie stad tijdens de Dag van de Architectuur zondag 11/10/15
Meer

Stadswandeling Atelier Productieve Stad tijdens de Dag van de Architectuur, zondag 11/10/15 Meer

Avond van de Architectuur, zaterdag 10/10/15, 20u, deSingel Meer

De gedroomde stad | De openbare ruimte: te geef of te neem? Discussie met Joachim Declerck, Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, Sjor.. deBuren

Lezing: 'MozaiekBrabant in Tilburgs perspectief' CAST

Lezing over de studie 'Naar een visionaire Woningbouw' door POSAD en AWB op woensdag 2 mei in het Atelier Bouwmeester te Brussel. lees meer

Tentoonstelling Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale 04/05/2019 tot 13/07/2019 @La Petite Écurie Meer

With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.