About
Medewerker

Chris Roorda

Chris Roorda (°1983, Leeuwarden) behaalde in 2008 zijn masterdiploma in Energiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als senior adviseur duurzaamheidstransitie werkt hij aan diverse onderwerpen als energie, mobiliteit, economie en ondernemerschap, met name in stedelijke context. Zijn werk betreft de ‘transitiepraktijk’, zowel inhoudelijk (analyse en integratie van kennis van verschillende domeinen) als procesmatig (begeleiding van co-creatie). Na 12 jaar ervaring bij DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam) maakte Chris in 2021 een geleidelijke overstap naar AWB.