About
Medewerkster

Hedwig van der Linden

Hedwig van der Linden (°1992, Rotterdam) behaalde haar masterdiploma in de architectuur aan de TU Delft. Haar afstudeerwerk over de herontwikkeling van het naoorlogse Rotterdamse expeditiebouwblok werd onder meer bekroond met de masterprijs van het Nationaal Renovatie Platform (NRP) en een nominatie voor de Nederlandse Archiprix. Dit project vormde de basis voor de publicatie Machinekamers: Typologie van het Rotterdamse expeditiehof. Daarin onderzocht ze in samenwerking met architect Like Bijlsma de ontwerplogica en het veranderende gebruik van tientallen expeditiehoven. Met dit werk, uitgegeven door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus en geëxposeerd in Het Nieuwe Instituut, willen de auteurs inspireren tot een passende en zorgvuldige transformatie van deze bouwblokken. 

Tijdens haar studie deed Hedwig werkervaring op bij de onderzoeksbureaus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Veldacademie. Daar werkte ze mee aan een verkenning van maatschappelijk vastgoed en de veranderingen in de ruimtelijke dynamiek, de buurtfunctie en de bekostiging van dit type vastgoed in verschillende delen van Nederland. Ook werkte ze bij het ontwerpbureau KAAN Architecten aan projecten op het gebied van architectuur en stedenbouw. Na haar studie deed Hedwig gedurende een aantal jaren onderzoek bij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft naar de rol en de impact van ruimtelijk ontwerp(studies) op de gebiedsontwikkelingspraktijk. Daarnaast werkte ze als ontwerper bij Studio for New Realities aan strategische inventarisaties, ontwikkelvisies en (master)plannen op verschillende schaalniveaus: van de regio tot het gebouw.   

Sinds begin 2021 versterkt Hedwig het team van Architecture Workroom Brussels, waar ze onder meer verantwoordelijk is voor de community development rondom verschillende interdisciplinaire en internationale samenwerkingen. Ze draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en productie van AWB’s langlopende traject, het maatschappelijke initiatief De Grote Verbouwing. Daarnaast is ze projectleider voor het vervolg van het kennis- en actieplatform Delta Atelier en voor de opgave vanuit de gemeente Rotterdam rondom de 7 Stadsprojecten.  

Hedwigs ervaring met (ontwerpend) onderzoek, het ontwikkelen van inhoudelijke narratieven en cultuurproductie speelt een belangrijke rol in haar werk. Ze zet deze ervaring in voor culturele en strategische trajecten, zoals de terug- en vooruitblik van het Delta Atelier met de bundelende publicatie Bouwen op 3 jaar experiment en de structurele werking van de onafhankelijke leeromgeving, incubator en het publieksprogramma De Grote Verbouwing, met onder meer de programmering van de Great Transformation Sessions. 

Naast haar werk voor AWB schrijft Hedwig voor vak- en journalistieke publicaties en geeft ze les aan de master Architectuur (TU Delft) en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.