Groepsfoto op het Wad, 9/5/2022, Harlesiel, foto: Architecture Workroom Brussels

Say Wad?! Samen met de Nederlandse Watergezant, het Programma Rijke Waddenzee, RVO, Deltares en OAK consultants heeft AWB een tweedaagse sessie georganiseerd voor de verkenning ‘Water als Leverage’ in de trilaterale Nederlands-Duits-Deense Waddenzee! Tijdens deze twee dagen in het Duitse Carolinensiel, hebben we verschillende cases uitgewerkt als stapstenen voor een regionaal programma.

Na het succesvolle verhaal van ‘Water as Leverage: Asia’, waar AWB werkte aan het document ‘Setting the Scene’, dat de basis vormde voor de ‘Call for Action’, gaan we nu aan de slag in de Waddenzee. De Waddenzee staat bekend als het grootste getijden ecosysteem ter wereld en is daarom UNESCO Werelderfgoed. Het is een frontlinie waar verschillende (klimaat)uitdagingen samen aangepakt moeten worden: een dalende biodiversiteit, zeespiegelstijging, droogte en overstromingen, verzilting, demografische stagnatie tot krimp, toeristische druk, etcetera. Architecture Workroom zal, in opdracht van de Nederlandse Watergezant en de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de verkenning van het programma ondersteunen door de uitdagingen van de gehele Waddenzee te onderzoeken, maar ook die van de verschillende Nederlandse, Duitse en Deense cases.    

More News