Fragment uit de inleiding van de interactieve documentaire ‘Circulaire (Stads)Havens’

De interactieve documentaire 'Circulaire (Stads)Havens' (in het Engels) geeft een stem aan de verschillende actoren die bezig en actief zijn in onze (stads)havenomgeving, in de transitie naar een circulair systeem. In het afgelopen jaar zijn nieuwe interviews afgenomen en zijn nieuwe perspectieven in de verkenning meegenomen. De specifieke rollen van overheden en instellingen in deze cruciale transitie zijn onderzocht en meegenomen in dit brede perspectief. Een tweede versie van de interactieve documentaire staat nu dus online!

 

Deze interactieve documentaire neemt u mee op ontdekkingstocht om te begrijpen wat de verschillende uitdagingen, knelpunten en grenzen zijn, waar verschillende partijen tegenaan lopen als koplopers in de circulaire transitie. Het toont u wat de verschillende kansen zijn die de omgeving van onze havens biedt in het bedenken van de volgende stappen in deze transitie.

 

Parallel aan deze online, interactieve documentaire, werd het onderzoekstraject 'Circulaire (Stads)havens' ontwikkeld.

 

 

 

More News