Wandelworkshop, Voedselland. Neerpede. Foto: Bob Van Mol

Onze toekomst wordt radicaal anders. De omslag van fossiele naar hernieuwbare energie, de transitie naar een duurzaam voedsel- en mobiliteitssysteem, een circulaire economie, een zorgzame leefomgeving, een inclusieve arbeidsmarkt zal voelbaar zijn tot in de haarvaten van onze wijken, onze buurten, onze huizen en onze straten. We kunnen de ene opgave niet langer scheiden van de andere. Het aanpassen van onze (sociale en ruimtelijke) omgeving is daarbij van cruciaal belang.  

Hier en daar wordt er al volop geëxperimenteerd met allerlei alternatieven die een antwoord trachten te vinden op deze transitievragen. Door deze initiatief-, innovatie-, en realisatiekracht van heel diverse experimenten en initiatieven in Brussel te verbinden en naar buiten te brengen in de vorm van wandelingen, trachten we het potentieel van onze nabije leefomgeving meer zichtbaarheid te geven. We zitten midden in een maatschappelijke beweging, waarvan de kiemen hier en daar al zichtbaar zijn. Deze willen we vastgrijpen, ondersteunen en versnellen, maar vooral beleefbaar maken en ontsluiten door er routes langs te weven. We stellen vast dat nadenken over de stad van achter de tekentafel weinig garantie biedt tot succes. Het is in het stedenbouwkundig onderzoek zeer belangrijk te weten en te begrijpen wat er al is. De meest duurzame stad is er namelijk niet een die nog gebouwd moet worden, maar een die er al is.   

 

Programma 
Als onderdeel van de Archiweek (10-17okt)  
 

Woensdag 13/10 – 14u-17u 
Een energietransitie voor iedereen – Noordwijk Brussel (FR + NL) 
Gegidst door Hanne Mangelschots (AWB) (NL) en Roeland Dudal (AWB) (FR) 

Donderdag 14/10 – 14u-17u 
Naar meer Voedselland – Neerpede (Anderlecht) (FR + NL)  
Gegidst door Bram Vandemoortel (AWB) (NL) en Lene De Vrieze (AWB) (FR)  

Zaterdag 16/10 – 14u-18u  
Bouwstenen voor Toekomstplekken - Noordwijk-Kanaalzone Brussel (afwisselend NL/ FR) 
Gegidst door Roeland Dudal (AWB) 

Zondag 17/10 – 14u-17u30  
Themawandeling: Toekomstplekken – Noordwijk Brussel (NL) 
Gegidst door BrukselBinnensteBuiten   


Schrijf je in!
 

Meer informatie

More News