Wedstrijdvoorstel: axonometrie van de flexibele inrichting voor de Manchestersite, 2021, Brussel © BC architects, CIVIC, Architecture Workroom Brussels, e.a.

Architecture Workroom faciliteert de montage van diverse programma’s en gebruikers voor de innovatieve culturele pool op de Manchestersite in Molenbeek in partnerschap met het ontwerpteam A BORD (met o.a. BC architects, CIVIC architects), de bouwheer (SAU-MSI), de permanente en tijdelijke gebruikers (Recyclart, Decoratelier, Vaartkapoen, etc.) en de buurt.

 

De komende maanden dragen we zo bij aan de transformatie van deze plek voor artistieke evenementen, maakactiviteiten en gemeenschapsfuncties. We gaan in gesprek met sleutelfiguren en brengen scenario’s in kaart voor toekomstige programma’s en gebruiken. Doel is om de kwaliteit van de site, met haar ruwe karakter en plaats voor spontane activiteiten, te bewaren. De site toont aan hoe productie in de stad, zorg op schaal van de wijk en cultuur als motor voor de wijk kunnen samengaan. Via deze case testen we welke co-creatieprocessen en beheermontages hier werken.

De twee industriële gebouwen (Manchesterstraat 13-15 en 17-19), waaronder een voormalige raffinaderij, werden in 2018 aangekocht door het Brussels Gewest met als doel om ze te herbestemmen tot culturele pool. Op dit moment zijn Recyclart, Decoratelier en de Vaartkapoen er gevestigd, en binnenkort komen er 12 nieuwe, tijdelijke gebruikers bij. Charleroi Danse en Cinemaximiliaan zitten wat verderop in de straat, waardoor er hier een heus cultureel ecosysteem ontstaat.

De site is gelegen vlakbij het kanaal en maakt deel uit van de Brusselse Heyvaert-Poincaréwijk. Hier loop tot 2025 het stadsvernieuwingscontract CRU5, dat als doel heeft om de leefbaarheid te verhogen door publieke ruimte toe te voegen, zachte mobiliteit te integreren en betaalbare woningen te stimuleren. De Manchestersite zelf is georganiseerd rond twee binnenpleinen, die de huidige culturele gebruikers nu al regelmatig programmeren met voorstellingen. In het ontwerp van het team met BC architects en CIVIC architects gaat veel aandacht naar het versterken en uitbreiden van deze collectieve en publieke ruimtes, het zichtbaar en toegankelijk maken van het industriële erfgoed en een duurzame en circulair aanpak van de verbouwingen.

More News