Visitatie van de Brussels Bouwmeester Maitre Architecte (BMA), 2021

Zoals voorgesteld door de Brussels Bouwmeester-Maitre Architecte (BMA) in zijn intentienota (2020-2024) loopt momenteel een collectieve reflectie (in de vorm van een ‘Visitatie’) over de functie van BMA. Samen met Citytools kreeg Architecture Workroom Brussels de opdracht toegekend. De opdracht bestaat erin te bekijken en te evalueren hoe deze functie vandaag wordt uitgeoefend en hoe die evolueerde sinds de invoering. We werken toe naar een lijst van aanbevelingen die de huidige functie kunnen versterken, gericht aan het team BMA.

In september organiseerden we een eerste reeks rondetafelgesprekken met stakeholders uit het veld: private en publieke bouwheren, studie- en architectenbureaus, publieke administraties en besluitvormers, media, academia en civil society. Het doel van deze rondetafelgesprekken was om in gesprek te gaan over de huidige werking en bijdrage van het team BMA, aan de hand van kritische reflecties, indrukken en ervaringen. 

Eind oktober willen we al deze types stakeholders graag samen rond één spreekwoordelijke tafel brengen om te brainstormen over de toekomstige functie van de BMA en het team. Tijdens deze brainstormdag leggen we een aantal eerste out-of-the-box voorstellen voor aan de deelnemers voor de verbetering, versteviging of uitbreiding van de rol en werking van de BMA.

Deze ‘Wat als de BMA…?’-brainstormdag vindt plaats op dinsdag 9 november. De brainstormdag bestaat uit verschillende thematische sessies. Het is zowel mogelijk om aan één van de sessies als aan alle sessies deel te nemen.

Vertegenwoordigt u een private of publieke bouwheer? Werkt u voor een architectenbureau en heeft u reeds samengewerkt met de BMA? Werkt u voor een mediaplatform of een universiteit? Vertegenwoordigt u een verening of bent u een geïnteresseerde inwoner van Brussel? Noteer de brainstormdag dan alvast in uw agenda!

U kan uw interesse reeds meegeven via dit formulier. We houden u dan verder op de hoogte van het volledige programma van de brainstormdag.

 

More News