Cover publicatie “Delta Atelier als innovatief kennis- en actieplatform”. Foto + Ontwerp: Vrints-Kolsteren

Het Delta Atelier faciliteert de setting om nieuwe domein- en sectoroverschrijdende allianties te smeden voor grote maatschappelijke en klimaatopgaven. Het tussentijds resultaat van het Delta Atelier kent haar weerslag in de vorm van de bundelende publicatie "Delta Atelier als innovatief kennis- en actieplatform: Bouwen op 3 jaar experiment" (NL). We blikken terug op de afgelopen periode én vooruit op het komende decennium. De publicatie is digitaal beschikbaar en ook als gedrukt exemplaar te bestellen.

De publicatie gaat niet in op de vele thema’s en inhoudelijke inzichten die tot nu toe binnen het Delta Atelier werden ontwikkeld – dat had ook gekund. Juist het proces staat centraal! Daaruit trekken we lessen over de rol die incubatorruimtes kunnen spelen in het realiseren van ambitieuze (inter)nationale doelstellingen. Ze brengen mensen en ideeën samen, leggen verbindingen tussen competenties en provoceren doorbraken. Zonder het nauwgezette proces van agenderen, initiëren, aanjagen en matchmaking, geen succesvolle uitvoeringsprojecten. Zonder het onzichtbare voorbereidende werk, geen meetbare resultaten. De experimenten die hiermee gepaard gaan, worden beschreven in deze publicatie, waarin het Delta Atelier gesitueerd wordt als zo’n productieve voedingsbodem. Het is een praktijkvoorbeeld in een nog weinig ontgonnen veld van incubatoromgevingen, Third Spaces, actieplatforms, tussenruimtes. En dat terwijl de globale uitdagingen waar we voor staan juist een versnelde ontwikkeling en uitrol van zulke platforms vereisen. De 8 experimenten die de publicatie structureren, zijn een aanzet om de praktijkgerichte handvaten van dit nieuwe veld bespreekbaar te maken.  

Het Delta Atelier zag het levenslicht in 2017–2018 in de schoot van de ‘culturele vrijplaats’ gevormd door de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en You Are Here (YAH) in Brussel. Dankzij de steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Vlaanderen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft het Delta Atelier de afgelopen drie jaar een intensieve werking kunnen ontplooien en heeft het zich gemanifesteerd in een heleboel ontmoetingen, gesprekken, workshops, brainstorms, debatten, werknota’s, onderzoek, ontwerpen, congressen en tentoonstellingen. De resultaten zijn talrijk en divers: lokale doorbraken, acceleratieprogramma’s in Nederland en België, spin-offs en nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingen.  


De publicatie is via deze link te bekijken.  

Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Voor 20 euro incl. verzendkosten (binnen België en Nederland) sturen we het boek naar je op. Vul hiervoor je gegevens in via deze link

More News