Rondetafelgesprekken in het kader van de Visitatie van de Brusselse Bouwmeester-Maître Architecte (BMA), 2021, Citytools

Samen met Citytools kreeg Architecture Workroom Brussels de opdracht toegekend om een collectieve reflectie uit te voeren (in de vorm van een ‘Visitatie’) over de functie van de Brusselse Bouwmeester-Maître Architecte (BMA). De opdracht bestaat erin te bekijken en te evalueren hoe deze functie vandaag wordt uitgeoefend en hoe die evolueerde sinds de invoering. We werken toe naar een lijst van aanbevelingen gericht aan het team BMA.

In het kader hiervan organiseren Citytools en Architecture Workroom Brussels in september een reeks rondetafels die alle stakeholders bijeenbrengen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact staan met het team BMA. Het doel van deze rondetafelgesprekken is om in gesprek te gaan over het werk van het team BMA, aan de hand van kritische reflecties, indrukken en ervaringen.

Elk rondetafelgesprek richt zich op één specifieke doelgroep:

- Publieke opdrachtgevers en bouwheren: dinsdag 14/9 van 14 uur tot 16.30 uur

- Private opdrachtgevers en bouwheren: donderdag 16/9 van 9.30 uur tot 12 uur: voor private opdrachtgevers private

- Politici – publieke overheden: donderdag 16/09 van 14 uur tot 16.30 uur

- Ontwerperbureaus (architectuur, landschap, stedenbouw): woensdag 29/9 van 9.30 uur tot 12 uur

- Middenveldorganisaties, academia, culturele sector, media: woensdag 29/9 van 14 uur tot 16.30 uur

Behoort u tot één van de vijf doelgroepen en neemt u graag deel aan een collectieve reflectie op de werking van team BMA, dan kan u zich inschrijven via volgend formulier. Het aantal plaatsen per workshop is beperkt tot 25 personen. We vragen daarom om slechts één persoon per organisatie af te vaardigen.

De rondetafelgesprekken worden in oktober opgevolgd door een volgende reeks workshops. Tijdens de workshops zal aan de hand van concrete case-studies dieper ingegaan worden op bepaalde aspecten van het werk van de BMA, met als uiteindelijke doel om een aantal aanbevelingen te formuleren. 

 

More News