Voorpagina website Circulaire (Stads) Havens, Delta Atelier, Circulair Vlaanderen/ OVAM

Het Delta Atelier presenteert u de nieuwe website van Circular Ports, geïnitieerd en opgezet door Circular Flanders/OVAM en gekaderd binnen het 'Circular Ports Program' van het Delta Atelier.

 

Op deze website zijn de resultaten van de verkennende werkzaamheden voor het traject 'Circular (City) Ports' samengebracht. Het bundelt de vele inzichten en documenten, maar draagt als platform ook bij aan het opzetten van een dialoog tussen haven, stad, professionals, bedrijven en experts om te leren en kennis te delen.

 

Op de website kunt u de Visie, de Acties en de Bouwstenen verkennen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de cirkelvormige transitie in onze (stads)havenomgevingen en die bijdragen aan het begrip van wat er in deze transitie op het spel staat en hoe verandering tot stand gebracht kan worden. Duik in de collectie van Circulaire Praktijken die binnen het Circulaire (stads)havenonderzoek zijn onderzocht. Daarnaast wordt een eerste selectie van relevante bronnen gepresenteerd, om te beginnen met het opbouwen van een gemeenschappelijk kennis- en leerproces om de complexe cirkeltransitie tastbaarder te maken.

 

Verken hier de Circular Ports Website!

 

More News