Kick-off sessie op 21 februari 2020, Foto: Lies De Meyer

AWB heeft, samen met Filip Canfyn van Rebel en Marleen Goethals van UAntwerpen, de studie afgerond voor ‘De verkenning van multifunctioneel ruimtegebruik voor de 22 gemeenschapscentra in Brussel’. Deze studieopdracht kadert binnen de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om in de toekomst voor het gebouwde patrimonium, en in het bijzonder de 22 gemeenschapscentra, actief in te zetten op multifunctioneel gebruik. Het doel van deze opdracht is drieledig: (1) de opmaak van een onderbouwde en meerledige analyse van de gemeenschapscentra; (2) de ontwikkeling van een participatief proces met de diverse betrokken partijen; en (3) de verkenning van een gedragen toekomstvisie.

 

De resultaten van deze studie zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Eerst vindt er nog een laatste terugkoppelingsmoment plaats met vertegenwoordigers van de 22 gemeenschapscentra en andere relevante stakeholders, om samen te bespreken wat de volgende stappen zijn.

More News