Beeld uit de introductie van de interactieve documentaire ‘Circulaire (Stads)havens’

De Pageflow ‘Circulaire (Stads)havens’ geeft een stem aan de verschillende actoren die bezig en actief zijn in de omgeving van onze (stads)haven, in de transitie naar een circulair systeem. Het verhaal wil het perspectief op de circulaire transitie openen door naar de huidige situatie te kijken, deze te analyseren door de ogen van de verschillende actoren, de sleutelelementen in de transitie te definiëren en te proberen vooruit te kijken naar een gestructureerde manier om dit veranderingsproces te versnellen.

 

Met deze interactieve documentaire zal u ontdekken en begrijpen wat de verschillende uitdagingen, knelpunten en grenzen zijn waarmee verschillende partijen worden geconfronteerd als de eersten die op dit gebied evolueren. Daarnaast worden de verschillende kansen uitgelicht, die onze havens bieden om de volgende stappen te nemen in deze transitie.

More News