Voorbeeld van een eerdere test voor een schoolstraat in Elsene (basisschool De Wimpel)

De opdracht kadert binnen de ambitie van de stad om de luchtkwaliteit rond scholen te verbeteren en aangename en veilige schoolomgevingen te maken, door het autoverkeer te ontraden, de veiligheid rond scholen te verhogen en het sociale weefsel binnen een buurt te versterken.

De letterlijke definitie van een schoolstraat zoals gedefinieerd in de wegcode, is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag wordt afgesloten. Het autoverkeer wordt verboden in die straten zodat leerlingen veilig te voet of met de fiets op school kunnen aankomen.

Architecture Workroom, CityTools en Filter Café Filtré Atelier gaan de komende drie jaar inzetten op de lokale begeleiding van de scholen bij het uitvoeren en evalueren van tests, gekoppeld aan het bundelen van de lessen in een inspirerende leeromgeving. In deze leeromgeving gaan schooldirecties, ouders, buurtactoren, mobiliteitsexperten, ontwerpers en beleid samen op zoek naar toekomstvisies voor de lange termijn en op schaal van de hele stad. Schoolstraten kunnen op die manier een hefboom worden voor meer fundamentele ingrepen zoals autoluwe wijken of de veilige en voetgangersvriendelijke inrichting van de publieke ruimte. Wanneer ze ouders kunnen triggeren om voortaan de fiets te nemen in plaats van de auto, kunnen ze bovendien bijdragen tot een heuse mobiliteitsshift!

More News