In gesprek met enkele “veranderingspraktijken” in het Actiris-gebouw in Brussel

Hoe dragen ontwerpbureaus bij aan de veranderingsagenda, wat is de rol van de ontwerper in de grote ommezwaai, en hoe jaag je als ontwerper de verandering verder aan? Daarover gingen we in gesprek met RE-ST, Artgineering, Endeavour, CityTools, Architectuurplatform Terwecoren-Verdickt, 51N4E en Plusoffice in het kader van A+287.

Het tijdschrift A+ Architecture in Belgium publiceert in december 2020 een speciale (Engelstalige) uitgave over 'de praktijk van verandering’: A+287 PRACTICES OF CHANGE, een samenwerking met Architecture Workroom Brussels (AWB). De centrale vraag daarin is hoe de ontwerppraktijk bijdraagt aan een maatschappelijke verandering, op velerlei vlakken en vaak op velerlei vlakken tegelijk (mobiliteit, ontharding, biodiversiteit, watergebruik, energie, heropleving van een wijk, nieuwe zorgconcepten, hergebruik, betaalbaarheid…). Met andere woorden: Wat zijn de andere manieren van denken en doen die zijn ontstaan uit een bewustwording van de ecologische en economische uitdagingen waarmee we vandaag op wereldschaal worstelen, en hoe zwengelen ze de verandering verder aan?

In het nummer brengen we, naast een 10-tal recent gerealiseerde of nog lopende projecten, enkele longreads die de veranderingspraktijk telkens vanuit een ander standpunt bekijken: vanuit de ontwerper, de burger, de overheid, de ondernemer. Aan de basis van een van die longreads staat een rondetafelgesprek met ontwerpers / architecten / planners. De kernvraag van het debat is: hoe draagt een ontwerpbureau bij aan de veranderingsagenda, wat is de rol van de ontwerper in de grote ommezwaai, en hoe jaag je als ontwerper de verandering verder aan?

More News