Het project SLIM waterbeheer in Duffel koppelt de hemelwateroverschotten van Reynaers Aluminium aan de spaarbekkens voor de naburige glastuinbouwbedrijven

Om waterschaarste in Vlaanderen te voorkomen, moeten we met zijn allen inspanningen leveren. Dat betekent anders omgaan met afvalwater en regenwater, vernieuwende manieren van werken hanteren en innovatieve technieken inzetten. Met de Proeftuinen Droogte bouwen we kennis op over praktische en technische uitdagingen en oplossingen en onderzoeken we beleidsmatige en administratieve hindernissen en mogelijkheden. Zo willen we de weg vrijmaken voor de vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten die ons wapenen tegen lange periodes van droogte en waterschaarste.  

Meer informatie

More News