Presentatie tijdens ‘Take on the Future’, 10 december 2019

Op 10 december presenteerde Joachim Declerck in Rotterdam op het “Take on the Future"-congres georganiseerd door de Vereniging Delta Metropool. Op vrijdag 13 december van dezelfde week volgde een presentatie in het kader van de lezingenreeks “Stadt|Land: Disziplinäre Grenzgänge zur räumlichen Transformation" in Aken.

Voor de presentatie in Delft werd Joachim gevraagd om te reflecteren op de Draft NOVI, de in de steigers staande nieuwe omgevingsvisie en -strategie voor Nederland. Via deze reflectie kwam Joachim tot een oproep voor het opzetten van nieuwe projecten met nieuwe coalities, organisatie- en financieringsstructuren om zo te komen tot een ‘praktijk van verandering’. Eenzelfde oproep, geïllustreerd met mogelijke aanknopingspunten uit de projecten en werking van Architecture Workroom, werd gepresenteerd aan de studenten van de FH Aachen.

Voor meer informatie-

https://deltametropool.nl/activiteit/the-new-planning-dialogue-02/

https://www.fh-aachen.de/en/people/finkenberger/stadtland/

More News