Atelier 4, Care for the Neighbourhood (27 February 2020). Photo: Sien Verstraeten

Dat zorg in het hart van onze samenleving zit, behoeft sinds de covid-19 pandemie geen verdere uitleg. Net voor het uitbreken van deze wereldwijde gezondheidscrisis kwam het initiatief voor de atelierreeks ‘Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijk vraagstuk’ tot stand. Vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen, kennisinstellingen, zorgorganisaties en architecten gingen samen rond de tafel zitten. Ze discussieerden vijf namiddagen lang over hoe ruimte een hefboom kan zijn om zorg op een ‘normale en vanzelfsprekende manier’ in onze samenleving te integreren.