Onderbenutte ruimte tussen open landschap en smalle steenweg, Kortrijksestraat. Foto: Lavigna Wouters

Op het vlak van stadsvernieuwing staat Kortrijk al langer bekend als een van de beste leerlingen van de klas. Toch worstelt de stad met een stagnerende bevolkingsgroei, terwijl er momenteel nog duchtig woningen worden bijgebouwd en open ruimtes ingepalmd. Kortrijk beslist om van de nood een deugd te maken en kiest voor een radicale upgrade van het bestaande stedelijk weefsel. Niet langer de stedenbouw van het grote gebaar – met grootschalige infrastructuurprojecten – staat centraal. Wel een ‘stedenbouw van het alledaagse’, met veel aandacht voor de verbetering van de dagelijkse woon-, leef- en werkomgeving van de Kortrijkzanen. Honderden inwoners gingen een jaar lang met elkaar in debat en tekenden een gedurfde visie voor de toekomst van hun stad.