Fotoreeks, Atelier Brussel, 2016, Brussel. Foto: Bas Bogaerts

De productieve economie is onzichtbaar aanwezig in het stedelijk weefsel van Brussel. Ze zit verborgen in magazijnen, ateliers en allerlei andere industriële ruimtes. De productieve economie was lange tijd een ongewenste economie. De stadsontwikkelingsprojecten van de voorbije decennia hebben de industrie naar de rand van de stad geduwd, ten voordele van nieuwe woningen en een ‘propere’ diensteneconomie. En dat terwijl de stad net gebaat is bij meer arbeidsmogelijkheden voor kortgeschoolden, en bij een meer lokale, duurzame en circulaire economie. ‘Atelier Brussel: de productieve metropool’ zet de verbeeldingskracht van ontwerpend onderzoek in om te tonen welke kansen productieve activiteiten kunnen bieden voor de stad, haar inwoners en een veranderende economie.