Maquette Bovenbouw 'Voorbij de verkavelingsdroom' in de tentoonstelling 'You Are Here', 2018, WTC I. Foto: Tim Van de Velde

In de studie Visionaire Woningbouw draait het niet om voorbeeldige woonprojecten, die als uitzondering slechts de regel bevestigen. Het woonvraagstuk in al zijn complexiteit staat centraal. Wat is er nodig om de ruimtelijke versnippering van Vlaanderen te counteren? Hoe brengen we opnieuw collectiviteit en stedelijkheid in het wonen? Hoe ziet het wonen van de toekomst er uit? Inzichten uit de studie blijven verder leven, onder meer in initiatieven van de Vlaamse Bouwmeester, zoals de Pilootprojecten Collectief Wonen of de transformatie van goed gelegen verkavelingswijken.