aw
b
Architecture Workroom
Brussels

You Are Here - Brussel

You Are Here is een tentoonstelling, stedelijk debatprogramma en gedeelde werkruimte in Brussel.

Meer info: youarehere.brussels

We kunnen ervoor blijven pleiten om minder met de auto te rijden, te vliegen of vlees te eten, maar zo lang onze dorpen en steden deze nieuwe gewoontes niet faciliteren, blijft het een holle ambitie. Er wordt wel nagedacht over en geëxperimenteerd met alternatieven, maar enkel in de marge. Daarnaast hebben we internationale akkoorden gesloten, maar enkel over een verre toekomst. Want de toekomst is moeilijk in te beelden, en de angst voor het onbekende blijft groot. Iedereen weet dat het anders moet, maar niemand verandert zijn gedrag. Net daar zit de missing link.

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam heeft drie curatoren benoemd in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK en vroeg hen die missing link te onderzoeken. De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck cureren een proces van ontwerpend onderzoek. Doel is om wereldwijd denkwerk, initiatief en ontwerpkracht te mobiliseren voor een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijsmogelijk maken. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar effectieve ruimtelijke transformatie?

De Biënnale omvat een tweeluik, met een werkbiënnale in 2018 en een resultaatsgerichte editie in 2020. Deze dubbeleditie staat volledig in het teken van de voornoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Biënnale doet twee steden aan: Rotterdam en Brussel. De Europese hoofdstad is het decor voor You Are Here, een expo én een traject waarin verschillende actoren allianties smeden, reflecteren over en toewerken naar de doorbraken die ons in staat zouden moeten stellen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

Voor het Brusselse luik van de biënnale kozen Joachim Declerck en Leo Van Broeck niet toevallig het World Trade Center I als uitvalsbasis. Het WTC en zijn winkelcentrum zijn de iconische restanten van een 20ste-eeuwse stadsplanning waarbij de dominantie van de diensteneconomie resulteerde in een monofunctionele zakenwijk. De fors bekritiseerde ontstaansgeschiedenis van wat nu de Noordwijk is – waarbij een hele volkswijk plaats moest maken voor torens die vandaag nagenoeg leeg staan – overschaduwt het debat rond de noodzakelijke reconversie.

Maar hoe paradoxaal het op het eerste gezicht ook lijkt, net deze situatie biedt nu kansen: de grote hoeveelheid ongebruikte ruimte blijkt een excellente voedingsbodem voor experiment te zijn. Vandaag fungeert de toren als hub voor creatievelingen van alle slag, en als laboratorium voor transities. De praktijken, toekomstvisies en synergiën die hier ontstaan bieden ons inzicht in hoe deze wijk er zou kunnen uitzien. You Are Here erkent die stuwende, uitnodigende kracht en wil de dynamische context van de Noordwijk inzetten als platform om een grote verscheidenheid aan actoren en praktijken samen te brengen. You Are Here zal functioneren als katalysator om met al deze partners een andere soort samenwerking in de ruimtelijke praktijk to stand te brengen. Zo is You Are Here tegelijkertijd de veruitwendiging én de aanjager van een beweging die een grondige transformatie van onze maatschappij voor ogen heeft, via de ruimtelijke praktijk in de ruime zin van het woord.

Deze ambitie wordt ook gereflecteerd in de opbouw van de tentoonstelling en het daarop voortbouwende programma. Op de eerste verdieping wordt een stand van zaken opgemaakt – vandaar de titel You Are Here – en een niet-exhaustief overzicht geboden van toonaangevende, disciplineoverschrijdende praktijken die op een creatieve en inspirerende manier inspelen op de huidige impasse. Door ze in één ruimte samen te brengen, worden onderliggende en vaak onderbelichte verbanden tussen de verschillende praktijken gesuggereerd. Deze verbanden zijn een noodzakelijke tussenstap om tot oplossingen te komen en vormen in zekere zin de achtergrond voor de modus operandi die het programma op de 23e verdieping presenteert. Dit is de plekwaar, met een adembenemd zicht op Brussel als backdrop,letterlijk én figuurlijk ruimte gemaakt wordt om verschillende werklijnen uit te zetten. Hier wordt actief op zoek gegaan naar mogelijke kruisbestuivingen tussen verschillende beleidsdomeinen, actoren, plekken en experten om zo de broodnodige doorbraken te forceren.

You Are Here is dus behalve een expo ook – en misschien vooral – een broedplek voor verschillende actoren om allianties te smeden, te reflecteren over en toe te werken naar de doorbraken die ons in staat zouden moeten stellen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

Er zullen open en besloten werkconferenties gehouden worden, het volledige programma staat op de website youarehere.brussels.

Meer

Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.