aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Werkatelier II— Delta Atelier Beheer

Via een betere samenwerking tussen stadsontwikkeling, stadsbeheer en maatschappelijke ontwikkeling kunnen en moeten we de grote doelen koppelen aan het dagdagelijks onderhoud en transformatie van onze wijken. De beheerpraktijk bezit de kwantitatieve capaciteit (naar schatting jaarlijks 15 miljard euro in heel Nederland) en de strategische uitvoerende positie om stromen op schaal van de wijk te sluiten en zo een aantal grote doelen –waarover in abstractie al vele akkoorden werden gesloten– in onze dagelijkse leefomgeving te realiseren. In plaats van te investeren in het onderhouden van het verleden, kunnen we stapsgewijs de gewenste circulaire leefomgeving bouwen. Met die hypothese stapte de Kopgroep Stedelijk Beheer –een informeel samenwerkingsverband tussen de beheersinstanties van Zwolle, Zoetermeer, Leiden, Rotterdam– in 2018 in het Delta Atelier. In april 2019 ging daarop een verkennend onderzoek van start. Architecture Workroom werkt voor deze verkenning samen met Endeavour en H+N+S en de Kopgroep Stedelijk Beheer.

Werkatelier II ©Anja De Graaff

In een eerste fase worden de hefbomen en struikelblokken in vier testlocaties aan de hand van wijkbezoekenen werkateliers blootgelegd: De Marken in Almere, Leiden Zuidwest, Meerzicht in Zoetermeer en Reyeroord in Rotterdam. De verschillende ontwerpteams gaan op drie niveaus aan de slag. 

1.    AW neemt het wijkniveau op zich. Het geïntegreerd benaderen van de beheeropgaves en deze koppelen aan transitie-ambities, bottom-up en top-down, vereist nieuwe soort projecten. Binnen deze zogenaamde ketenprojecten kunnen diverse transitiedoelstellingen landen en kan de ene doelstelling de andere versterken. 

2.    Endeavour stelt vanuit ervaring met participatieve en co-creatieprocessen een aanpak voor om het sociale en het ruimtelijke aspect van het stadsbeheer bij elkaar te trekken. Beheerinstanties in Nederland zijn (via wijkregisseurs, groenbeheerders, etc.) heel actief in de wijk. Ze vormen een belangrijke schakel tussen alledaagse bezorgdheden van bewoners en het dagelijks beheer van de stad. 

3.    H+N+S verkent hoe een “aanbodkaart” gekoppeld kan worden aan een transitie-mapping als onderlegger om de nieuwe beheerprojecten te formuleren. Doordat de beheerder vaak eerst aan zet is in de wijk en heel wat middelen in handen heeft, is het noodzakelijk om inzichtelijk te maken waar en wanneer deze grote ingrepen zullen plaatsvinden. Zo kunnen nieuwe coalities gebouwd worden met diverse stadsdiensten en beleidsinstanties. 

De testwijken zijn doodnormaal en staan voor andere te transformeren gebieden in Nederland en Vlaanderen. De lessen uit deze verkenning worden vertaald naar aanbevelingen en tools voor een transformatie-aanpak op wijkniveau die op vele plekken tegelijk van toepassing zijn. Het belang van stadsbeheer moet dus ook op nationaal niveau bekeken worden! Die claim wordt aan de hand van de resultaten uit de verkenning gesterkt op het Nationaal Congres voor Beheer van de Openbare Ruimte (NCBOR) in Zaanstad op 28 november 2019.

Meer

Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.