aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Water as Leverage for Resilient Cities: Asia

Samen met de Nederlandse watergezant Henk Ovink en de IABR lanceerden we het initiatief Water as Leverage for Resilient Cities: Asia' op COP23 in Bonn, in samenwerking met de Asian Infrastructure Investment Bank, The Global Centre of Excellence on Climate Adaptation en 100 Resilient Cities.

De uitdaging is om lange termijn omvattende stadsplanning te matchen met korte termijn innovatieve transformaties; ambitieuze klimaataanpassingsplannen met bankabele projecten; steeds meer kennis van het watersysteem ontwikkelen met het bouwen van veerkrachtigere steden; onderzoek, ontwerp en implementatie met inclusieve stedelijke allianties.

Begin volgend jaar zullen we een Call for Action lanceren, die stedelijke, klimaat- en waterexperts, architecten, ingenieurs, ontwerpers, sociale wetenschappers, economen en financiële specialisten, aangesloten experts en lokale coalities zal uitnodigen om deel te nemen aan een geavanceerd ontwerpgestuurd ontwerp. onderzoek naar de watergerelateerde stedelijke, sociale en ecologische uitdagingen in Zuid- en Zuidoost-Azië.

www.waterasleverage.org 

Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico van de mens. Overstromingen en droogte, vervuiling en waterconflicten combineren op mogelijk rampzalige manieren met snelle verstedelijking, een groeiende vraag naar voedsel en energie, migratie en klimaatverandering. Maar de verbindende en onderling afhankelijke kracht van water biedt ons ook een niet te negeren kans: we kunnen water gebruiken als hefboom voor een krachtige en katalytische verandering.

De wateruitdagingen dragen het risico van ontwrichtende overgangen met zich mee. Alleen een beter begrip van de complexe risico's zal ons in staat stellen om effectief het risico wereldwijd te verminderen. Erkenning dat water ook als hefboom kan worden gebruikt, helpt ons kansen te vinden voor echte verandering, voor transformatieve projecten, overal en op elke schaal. En we hebben geen tijd te verspillen als we onze planeet en onze toekomst willen beschermen en onze klimaatdoelen, onze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en verder reiken willen bereiken.

Om deze uitdaging aan te gaan hebben de Nederlandse watergezant, de International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) en Architecture Workroom Brussels (AWB) Water as Leverage geïnitieerd. In samenwerking met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) en 100 ResilientCities, en ondersteund door het High Level Panel for Water van de VN / Wereldbank en het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), lanceren we nu Water as Leverage for Resilient Cities: Asia

Nergens ter wereld zijn watergerelateerde rampen zo wijdverbreid en duur, zowel in termen van menselijk leven als verlies van (sociale) rijkdom, als in Zuid- en Zuidoost-Azië. Aziatische steden zijn goed voor 83 procent van de bevolking die wordt getroffen door de stijging van de zeespiegel. Daarom zullen we in Azië testen hoe water kan worden gebruikt als hefboom voor verandering. Vanuit grondig onderzoek en samenwerking op locatie zijn Chennai in India, Khulna in Bangladesh en Semarang in Indonesië onze eerste testlocaties geworden. Deze drie stadsregio's zijn nog maar het begin, onze lijst is lange en we moeten en zullen, met de partnerschappen die we hebben opgericht, deze zoektocht voortzetten en voortbouwen op de resultaten van deze uitdaging.

De uitdaging is om lange termijn omvattende stadsplanning te matchen met korte termijn innovatieve transformaties; ambitieuze klimaataanpassingsplannen met bankabele projecten; steeds meer kennis van het watersysteem ontwikkelen met het bouwen van veerkrachtigere steden; onderzoek, ontwerp en implementatie met inclusieve stedelijke allianties. Daarom is resultaatgerichte samenwerking essentieel, in alle sectoren, alle lagen van de overheid, alle belanghebbenden - van activisten en kwetsbare gemeenschappen tot particuliere en openbare instellingen.

Begin volgend jaar zal Water as Leverage for Resilient Cities: Asia zijn Call for Action lanceren, die deskundigen op het gebied van stad, klimaat en water, architecten, ingenieurs, ontwerpers, sociaalwetenschappers, economen en financiële specialisten, gelieerde deskundigen en lokale coalities zal uitnodigen deel te nemen in een geavanceerd, ontwerpgestuurd onderzoek naar de watergerelateerde stedelijke, sociale en ecologische uitdagingen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Hoewel de Call for Action hoopt bankable ontwerpoplossingen te genereren die in heel Azië van toepassing zijn, worden teams gevraagd zich te concentreren op de drie geselecteerde zwaar getroffen en kwetsbare gebieden: de stadsregio's van Chennai, Khulna en Semarang. Door te leren van leden van de gemeenschap en een breed scala aan experts, zullen geselecteerde teams de geïdentificeerde kritische stadsregio's diepgaand onderzoeken en ontwerpgestuurde oplossingen voorstellen om de veerkracht van deze regio's te versterken voor de watergerelateerde uitdagingen van vandaag en, bovendien, die die zullen naar verwachting in de toekomst gebeuren.

Blijf op de hoogte van Water als hefboom en de oproep tot actie op www.waterasleverage.org 

Meer

Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.