aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Vacature— Inhoudelijke medewerkers

Architecture Workroom Brussels (AW) wil haar team versterken met twee inhoudelijk medewerkers, in het kader van meerdere lopende projecten, onder meer het onderzoek- en cultuurtraject You Are Here 2020, maar ook onderzoekstrajecten rond open ruimte, de energietransitie en stedelijk beheer. Je zal deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd team. Je zal ondersteuning bieden bij het aansturen, inhoudelijk begeleiden en uitvoeren van één of meerdere projecten van AW.

Medewerkers van AW hebben ontegensprekelijk minstens één specifieke overeenkomst: ze hebben een ontwerpgerichte achtergrond en/of hebben een sterke affiniteit voor ruimte, architectuur of de toekomst van stad en landschap. Vanuit die gedeelde motivatie voert het team in functie van de diverse trajecten diverse taken uit: naast de cultuurproductie (tentoonstellingen, publicaties, etc) is dat ook ontwerpend onderzoek (pilootprojecten, ontwerpverkenningen, co-design en participatietrajecten, etc), en het inhoudelijk gangmaken en (bege)leiden van kennisdeling en -ontwikkeling, van initiatie- en verkenningstrajecten voor nieuwe ruimtelijke transformatieprogramma’s, beleid, etc.

Functieomschrijving

De inhoudelijke medewerker:

- verzamelt en structureert inzichten rond overkoepelende en complexe thema’s tot een helder en samenhangend verhaal en vertaalt dat naar tekst en/of beeld (bundelend en verdiepend onderzoek en redactie);

- zal mee (nieuwe) project- en procesplannen formuleren en uittekenen en het ontwerpend onderzoek faciliteren en/of uitvoeren in functie van inhoudelijke doorbraken, alsook het (helpen) vormen van partnerschappen met de pertinente private en publieke actoren;

- helpt vertalen van de inzichten naar cultuurproducten voor zowel een professioneel publiek (online platform, etc), als voor een breder publiek (tentoonstellingen, lezingen, etc;

- coördineert trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek en verzorgt de organisatie en de praktische uitwerking van de acties;

- analyseert en synthetiseert het geleverde werk;

- zorgt voor de opvolging van het budget, de planning en de administratie van de projecten.

Profiel

Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en talentvolle kandidaten:

- houder van een Masterdiploma in de architectuur, stedenbouw, ruimelijke planning of vergelijkbaar of evenwaardige kennis door ervaring;

- gedreven door betrokkenheid bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, met name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking, en bereid om de complexiteit daarvan als uitgangspunt te nemen;

- een van nature onderzoekende en analyserende houding;

- in staat om complexe vraagstukken op een gestructureerde manier te benaderen, te synthetiseren en te vertalen naar werkprocessen;

- (ervaring en) talent op vlak van ontwerp en/of implementatie van stedenbouwkundige projecten;

- talent in organisatie en management;

- in staat om binnen een multidisciplinair (inhoud, productie) team te opereren;

- een vlotte pen, en uitstekende beheersing van de Nederlandse, Franse en/of Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

- een visie en kennis over theorie, praktijk en actualiteit van de architectuur en stedenbouw;

- interesse in cultuurproductie (de organisatie van tentoonstellingen, publieke evenementen, het maken van boeken, etc.);

- kennis van basissoftwarepakketten: Adobe Creative, Microsoft Office, CAD en GIS software;

- in staat om onder druk en resultaatgericht te kunnen werken;

- geen nine-to-fiver, bereid om met flexibele werktijden om te gaan.

Wij bieden

- een samenwerking op zelfstandige basis voor onbepaalde tijd;

- het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend bij een middelgrote culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring.

Interesse?

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV inclusief eventuele portfolio ten laatste op maandag 17 februari 2020, naar info@architectureworkroom.eu ter attentie van Sylvia van den Hurk.

Meer

Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.