aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)

Architecture Workroom (AW) wil haar team versterken met een inhoudelijk medewerker, in het kader van meerdere lopende projecten.  Je zal deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd team van architecten en onderzoekers.  Je zal ondersteuning bieden bij het aansturen, inhoudelijk begeleiden en uitvoeren van één of meerdere projecten binnen AW.

 

Functieomschrijving

- zal mee de inhoud ontwikkelen van de projecten die AW wenst uit te voeren. Dat gaat van de inhoudelijke uitwerking van Projectateliers, over overheidsopdrachten, culturele producties, tot andere activiteiten. 

- zal mee de projectdefinitie, de inhoudelijke lijnen, de procesopzet, en het ontwerpend onderzoek ontwikkelen, en daarbij ook telkens de ambities en de voortgang van het proces bewaken. Dit in afstemming met de teamleider en/of de betrokken partner(s).

- verdiept zich in het actuele stedenbouwkundige debat, documenteert en inventariseert het discours en ‘best practices’ in binnen- en buitenland.

- coördineert trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek en verzorgt de organisatie en de praktische uitwerking van de acties.

- onderhoudt de contacten met de partners van AW en de betrokken architecten, onderzoekers, experten en andere partijen.

- analyseert en synthetiseert het geleverde werk, en communiceert met professionelen, overheden en de pers.

- volgt het budget, planning en administratie van de projecten op en rapporteert regelmatig aan de partners over de behaalde resultaten. 

Profiel

Wij zoeken gemotiveerde, enthousiaste en talentvolle kandidaten. 

- houder van een Master diploma in de architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning of vergelijkbaar;

- gedreven door betrokkenheid bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, met name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking, en bereid om de complexiteit daarvan als uitgangspunt te nemen;

- een van nature onderzoekende en analyserende houding;

- in staat om complexe vraagstukken op een gestructureerde manier te benaderen, te synthetiseren en te vertalen naar werkprocessen;

- in staat om zelfstandig projecten te leiden en de organisatorische en productionele werkzaamheden die daaruit voortkomen proactief uit te (laten) voeren;

- in staat om binnen een internationaal en multidisciplinair (inhoud, productie) team te opereren;

- (ervaring en) talent op vlak van ontwerp en/of implementatie van stedenbouwkundige projecten;

- interesse in cultuurproductie (de organisatie van tentoonstellingen, publieke evenementen, het maken van boeken, etc.);

- een visie en kennis over theorie, praktijk en actualiteit van de architectuur en stedenbouw

- in staat om onder druk en resultaatgericht te kunnen werken;

- geen nine-to-fiver, bereid om met flexibele werktijden om te gaan;

- heeft een vlotte pen, en uitstekende beheersing van de Nederlandse, Franse en/of Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

- kennis van basissoftware pakketten, CAD en GIS software.

Aanbod

Wij bieden een samenwerking op freelance basis voor onbepaalde tijd. Het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een kleine culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV inclusief eventuele portfolio ten laatste op 5 februari 2019, naar info@architectureworkroom.eu ter attentie van Sylvia van den Hurk. 

Meer

Vacancy— Interim Communication & Documentation support (m/v)
Vacature— Medewerker onthaal & logistiek (m/v)
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Vacature— werkstudent website management NL (m/v)
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.