aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Vacature— Personal Assistant Directie (m/v)

Architecture Workroom (AW) wil haar team versterken met een personal assistant voor de directie. Het takenpakket wordt aangevuld met algemene directie ondersteunende taken. Je zal deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd team van architecten en onderzoekers.  Vanuit het overzicht op de verschillende trajecten en acties van de organisatie, sta je samen met de Workroom Manager in voor een proactieve ondersteuning van de directie. 

Functieomschrijving

- Je fungeert als rechterhand en vertrouwenspersoon van één van de directieleden. Je ondersteunt hem proactief in zijn dagelijkse werkzaamheden.

- Je bent verantwoordelijk voor een divers pakket aan administratieve en organisatorische taken waaronder agendabeheer intern en extern, travelmanagement, enz.

- Je staat in voor een professionele en vlotte communicatie met partners, opdrachtgevers en collega’s.

- Je filtert en screent binnenkomende vragen, taken en opdrachten op prioriteit en belangrijkheid. Je zorgt voor interne afstemming (o.a. dat de juiste interne verantwoordelijken het verder kunnen opnemen of correcte info kunnen aanleveren) en bent verantwoordelijk voor eventuele opvolging. 

- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van binnenkomende en uitgaande correspondentie. Je beheert en verwerkt e-mails en bepaalt zelf waar actie nodig is.

- Je organiseert vergaderingen, je stelt de vergaderagenda op, verzamelt de nodige vergaderstukken, distribueert deze tijdig aan alle betrokken partijen, bent verantwoordelijk voor de verslaggeving van interne en externe vergaderingen en volgt actiepunten op.

- Daarnaast ondersteun je de directie in bredere zin (filteren inkomende telefonie,  behandelen post- en emailverkeer, ...). 

- Je volgt de administratie voor de interne en externe bestellingen op.

- Je bewaakt de planning en budget van de medewerkers.

Profiel

- Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (minimum bachelor) of je kan relevante ervaring voorleggen.

- Je beschikt over min. 2 jaar ervaring in een administratieve management-ondersteunende functie.

- Je hebt inzicht in businessprocessen en kan ze toepassen op agendabeheer.

- Je organiseert je eigen werk effectief en richt je beschikbare tijd en energie op de hoofdzaken en acute problemen.

- Je werkt planmatig en efficiënt. 

- Je pikt nieuwe zaken en vaardigheden op en past ze toe waar nodig.

- Je denkt mee na en kan proactief handelen.

- Je beschikt naast je dienstverlenende instelling ook over zeer goede sociale vaardigheden.

- Je bent stressbestendig en beschikt over de capaciteit om een veelheid aan taken tegelijk te kunnen managen, zonder het overzicht te verliezen, om te synthetiseren en om structuur aan te brengen.

- Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk (en hebt een goede kennis van het Frans en het Engels). 

- Je kunt vlot werken met de standaard MS Office tools (Outlook, Excel, Word & Powerpoint).

- Je hebt sterke administratieve en organisatorische vaardigheden.

- Je bent discreet, communicatief, flexibel en nauwkeurig.

Aanbod 

Wij bieden een voltijdse aanstelling (38-urenweek). Verloning en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een kleine socio-culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring (PC 329.01). Snelle indiensttreding is een pluspunt.

Geïnteresseerd? 

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV ten laatste op zondag 18 maart 2018 naar info@architectureworkroom.eu ter attentie van Sylvia van den Hurk.

Meer

Vacature— Hosts You Are Here (m/v)
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Vacature— Medewerker onthaal & logistiek (m/v)
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Urbanising in Place— 
Van onderaf bouwen aan de band tussen voeding, water en energie
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacature— Personal Assistant Directie (m/v)
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.