aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Vacature— Communicatieverantwoordelijke

Architecture Workroom Brussels wil haar team versterken met een communicatieverantwoordelijke.

Architecture Workroom Brussels (AW) is een maatschappelijke werkplaats voor ruimtelijke vraagstukken. Met een intensief programma van samenwerkingen, lezingen, debatten, exposities en workshops wil AW een belangrijke rol spelen in het publiek debat door verschillende maatschappelijke en professionele partijen samen te brengen, een groter publiek te bereiken en te sensibiliseren, beter geïnformeerde burgers en professionals te voeden, de kansen van verschillende actoren bloot te leggen en een kritisch maatschappelijk debat  aan te moedigen. 

We zijn op zoek naar iemand die de vertaalslag weet te maken van de werkzaamheden, toekomststrategieën en -verhalen van professionelen naar een breder publiek. Je zal de eerste communicatie medewerker zijn binnen AW, en deel uitmaken van een dynamisch en geëngageerd team van architecten en onderzoekers. Je zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie van AW in zijn algemeenheid alsook voor verschillende specifieke projecten van AW. 

Functieomschrijving

De communicatieverantwoordelijke:

- werkt, samen met externe expertise, een communicatiestrategie uit voor AW;

- zorgt voor de vertaling en uitvoering van de communicatiestrategie naar concrete acties, voor zowel een professioneel als voor een breder publiek;

- activeert specifieke doelgroepen (zoals experten, studenten, scholen, partners, professionelen, pers, overheden, lokale bewoners, ...);

- bouwt een sterk netwerk met pers, partners etc uit;

- beheert de nieuwe website van AW, die binnenkort gelanceerd zal worden, alsook de nieuwsbrieven en social media. Hier zorg je een stuk voor eigen inbreng, maar ook voor input vanuit de collega’s en (interne en externe) partners;

- schrijft korte artikels voor website en nieuwsbrief;

- bereidt aankondigingen voor per event (posters, informatie sheets, ...);

- zorgt voor de follow-up van het documenteren van de evenementen (fotografie, video-opnamen, ...) door derden;

- is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging, stelt de planning op voor communicatie en documentatie en volgt deze op.

Profiel

We zoeken een gemotiveerde, enthousiaste kandidaat, die:

- houder is van een bachelor- of masterdiploma in communicatie, marketing of gelijkwaardig door relevante ervaring. Ervaring in een communicatie- of PR functie is een pluspunt;

- een diepgaande kennis en/of interesse heeft in maatschappelijke verandering, met name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking, en in het zoeken naar de juiste methodieken om een breed publiek mee te krijgen;

- digitale communicatie en storytelling hiervoor succesvol kan inzetten;

- helemaal mee is met de sociale media en weet hoe je ze inzet voor je doel;

- zelfstandig kan werken, en ook een teamplayer is;

- goed georganiseerd, stressbestendig is, en een veelheid aan taken tegelijk kan managen, zonder het overzicht te verliezen;

- vlot in het Nederlands communiceert en een goede basiskennis heeft van de Franse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

- budgetten kan beheren;

- hands-on is en een proactieve, ondernemende en oplossingsgerichte persoonlijkheid heeft;

- interesse in cultuurproductie (de organisatie van tentoonstellingen, publieke evenementen, etc.) is een troef.

Wij bieden

- een uitdagende en afwisselende job in een dynamische boeiende kunstenorganisatie in volle opbouw;

- een voltijds contract voor onbepaalde duur (38-urenweek);

- verloning en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een kleine socio-culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring (PC 329.01).

Interesse?

Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV ten laatste op maandag 17 februari 2020, naar info@architectureworkroom.eu ter attentie van Sylvia van den Hurk.

Meer

Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.