aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Urbanising in Place— 
Van onderaf bouwen aan de band tussen voeding, water en energie

Met plezier kunnen we meedelen dat Architecture Workroom Brussels deel uitmaakt van het ‘Urbanising in Place’-team, als een van de 15 internationale consortia die werden geselecteerd voor de JPI Urban Europe SUGI Food-Water-Energy Nexus call. Samen met Universiteit Gent, Coventry University, Art Academy of Latvia, Sampling, URBEM, Universidad Nacional de Rosario, CONICET, Wageningen University, Quantum Waste Ltd, University of Sheffield en Shared Assets zal AWB de cruciale rol bestuderen die landbouwers en kweekgemeenschappen spelen bij de omgang met de samenhangende problematiek van voedsel, water en energie in een verstedelijkte context.

De stad is vandaag veelal een omgeving waar voeding niet gedijt. Enerzijds heeft de bevolkingsgroei de landbouw uit de stad verdreven. Anderzijds is het hedendaagse voedingsproductieproces, dat door voortdurende uitbreidingen steeds meer ruimte vereist, niet meer op zijn plaats in een stedelijke omgeving. De band tussen de producenten en de consumenten van voeding lijkt verstoord, vooral op plekken met een hoge concentratie, zoals steden. Dit alles maakt dat voedingsproductie in de stad een randactiviteit is geworden. Maar het betekent ook dat onze huidige voedingscultuur een zware impact heeft op ons ecosysteem. De landbouwindustrie is de grootste verbruiker van zoet water ter wereld, en meer van een kwart van het energieverbruik komt wereldwijd op rekening van de productie en verdeling van voedsel. De onmiskenbare samenhang tussen deze cruciale domeinen vereist een geïntegreerde aanpak om de beschikbaarheid van water en voedsel veilig te stellen, en om wereldwijd te komen tot een duurzame landbouw en energieproductie.

‘Urbanising in Place’ zal nadenken over nieuwe manieren om telers van voedingsmiddelen een belangrijkere rol te geven bij onze omgang met het vraagstuk rond voedsel, water en energie in plaats van hen weg te jagen. Het project verenigt innovatieve praktijken uit vier verschillende contexten (Brussels, Riga, Rosario en London) in een internationaal platform met de bedoeling om van elkaar te leren en cruciale mogelijkheden tot verandering aan het licht te brengen.

Voor Brussel zal AW werken met bestaande dynamieken en partners. Daarom hebben we vanaf het begin drie andere plaatselijke organisaties bij het project betrokken. BoerenBruxselPaysans is een pilootproject dat toekomstige boeren, koks en winkeliers ondersteunt op het vlak van duurzaam voedsel in Brussel, en dat consumenten bij de productie betrekt. Abattoir pleit om de verwerking van voeding dichter bij de consument te brengen, en combineert zijn kernactiviteit als slachthuis met het organiseren van stadsbuurtmarkten. Terre-en-Vue zoekt naar ruimte voor voedingsproductie in en rond de stedelijke regio. Samen met deze partners zullen we regionale workshops organiseren met een drievoudig oogmerk: (1) het onderzoeken, verbeteren en bijschaven van businesscases voor ecologische landbouwpraktijken in de stad, (2) het aan het licht brengen van de grootste hinderpalen in hun aanpak en het verhelpen daarvan door het uitwerken van concrete beleidsrichtlijnen, en (3) het oprichten van een open leerplatform (off- en online) waar we vaardigheden kunnen delen en verbeteren.

Kortom: ‘Urbanising in Place’ heeft tot doel concrete strategieën te ontwikkelen door na te denken over de ruimte en de stedenbouwkundige indeling die nodig zijn voor de bestaande dynamieken die de productie van voedsel mogelijk maken. Zo kunnen we de inzichten en de energie van de vele initiatieven die nu verspreid liggen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – en over de hele wereld – bundelen, verruimen en versterken.

JPI Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)

Innoviris Brussels

Meer

Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Vacature— Hosts You Are Here (m/v)
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacature— Personal Assistant Directie (m/v)
Vacature— Medewerker onthaal & logistiek (m/v)
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Urbanising in Place— 
Van onderaf bouwen aan de band tussen voeding, water en energie
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.