aw
b
Architecture Workroom
Brussels

The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016

België, Vlaanderen en Brussel en hun ontwerpers zijn sterk vertegenwoordigd op de komende editie van de IABR. Het curator team voor deze editie met onder andere Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Freek Persyn (51N4E) wordt voorgezeten door Maarten Hajer. De zevende editie van dit twee-jaarlijkse event presenteert zichzelf als een laboratorium voor de toekomstige economie.

Copyright 51N4E

De IABR is een platform voor creatieve coalities van ontwerpers en andere belanghebbenden met vernieuwende ideeën en verbeeldingen van de mogelijke toekomst van de 21e eeuwse stad. Sinds 2010 werkt Architecture Workroom Brussels in samenwerking met de IABR. Het tentoonstellingsontwerp is verzorgd door het Brusselse ontwerp- en onderzoeksbureau 51N4E. Als onderdeel van deze tentoonstelling zal ontwerpend onderzoek uit Vlaanderen te zien zijn namelijk Trackdesign dat uitgevoerd werd door Plusoffice in Genk alsook het Labo XX ontwerpend onderzoeksprogramma in opdracht van stad Antwerpen waaraan Maat, Buur, 51N4E en Plusoffice bijdrage leverden. Ook het Parckfarm ontwerp door Alive, Taktyk en 1010 zal deel uitmaken van de tentoonstelling.

De IABR is een actieve tentoonstelling die echte probleemstellingen onderzoekt en een daadkrachtige impact nastreeft. Naast de hoofdtentoonstelling en het publieksprogramma worden ook Project Ateliers opgezet op verschillende locaties met intensieve programma’s over urgente vraagstellingen met locale betrokkenen en (internationale) ontwerpers. Een samenwerking van de IABR met Architecture Workroom Brussels resulteerde in het opzetten Atelier BXL Productieve Metropolis, een Project Atelier dat actief is in de metropolitane regio van Vlaanderen. Partners van de Vlaamse en Brusselse kant van de gewestgrens namelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, OVAM, Ruimte Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant worden samengebracht in een traject van ontwerpend onderzoek en stakeholder participatie. Dit samenwerkingsproject leidt tot een eerste deelname van een cross-regionaal project uit België aan dit internationale platform. Het Atelier BXL onderzoekt de typologische voorwaarden die de herinvoering van de maakindustrie in het stedelijke weefsel kunnen faciliteren en daarmee ook banen voor de laaggeschoolde inwoners. Het culturele platform wordt ingezet als vliegwiel voor vernieuwing en innovatie. Foto’s gemaakt door Bas Bogaerts van het bestaande economische weefsel in Brussel zullen deel uitmaken van de presentatie in Rotterdam. De ontwerpbureau’s URA en Spacelab zullen ook hun ontwerpend onderzoek presenteren dat zij voeren op cases aan de Vlaamse kant van de grens, meer specifiek in Vilvoorde en Diegem. Tegelijkertijd wordt ontwerpend onderzoek uitgevoerd op 4 locaties in Brussel waarvoor Plusoffice architects en Central / Maxime Delvaux / Eva Le Roi geselecteerd zijn na een open oproep in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester. Deze processen van kennisontwikkeling en –uitwisseling tussen alle stakeholders zullen deel uitmaken van de tentoonstelling in Rotterdam. Op verscheidene publieke momenten, Urban Meetings, zullen de tussentijdse resultaten publiek worden gedeeld waarbij ook vooraanstaande deskundigen worden uitgenodigd om mee in het debat te stappen. Het Atelier BXL Productieve Metropool zal ook een Urban Meeting houden op 2 juni in Rotterdam om de resultaten van het ontwerpend onderzoek te presenteren. Later dit jaar in de herfst zal deze tentoonstelling over de metropolitane regio van Vlaanderen en Brussel ook terug reizen naar zijn oorspronkelijke context en te zien zijn in Bozar. In het andere Project Atelier Groningen hebben Maat onwerpers uit Gent samen met andere teams onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de regio voor een economie gebaseerd op duurzame energieproductie en een lage CO2 uitstoot. Een ander team uit Gent, De Smet – Vermeulen architecten heeft in het Project Atelier Utrecht gewerkt aan innovatieve ruimtelijke strategiën die bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve en gezonde stad. Dit atelier staat onder leiding van Joachim Declerck als Ateliermeester.

De IABR tentoonstelling opent in het weekend van 22-24 april.

Meer

Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.