aw
b
Architecture Workroom
Brussels

THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices

THE MISSING LINK

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zet de biennale- edities van 2018 en 2020 volledig in het teken van de opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd.

Van 2018 tot en met 2020 werkt één curatorteam –Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck– aan één doorlopend programma voor twee biennales met als doel wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht te mobiliseren voor een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de SDGs mogelijk moeten helpen maken. Verkend wordt tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

www.iabr.nl