aw
b
Architecture Workroom
Brussels

The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus

Het onderzoeks- en tentoonstellingstraject dat werd uitgewerkt voor het Belgisch Paviljoen op de 13de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië, wordt in een parallele opstelling aan het Vlaamse publiek gepresenteerd in het tentoonstellingsprogramma van deSingel in Antwerpen. In deSingel neemt The Ambition of the Territory de vorm aan van een atelier. De komende maanden zullen experts, beleidsverantwoordelijken, ontwerpers en andere burgers intensief discussiëren, debatteren en ontwerpen. deSingel wordt een werkplaats voor ontwerpend onderzoek waar de ambitie van het Vlaamse territorium concreet gestalte krijgt.

 

(c) Filip Dujardin / Team Vlaams Bouwmeester

Onze Europese welvaart is gebaseerd op de onverzadigbare consumptie van grondstoffen, goederen en land. Ook in Vlaanderen is dat zo. Elke dag berichten de kranten over de extra ruimte die nodig is voor de groeiende bevolking, de industrie, de landbouw of de natuur. Vlaanderen beschikt echter niet over voldoende ruimte om aan al die wensen te voldoen. Het resultaat is een uitzichtloos conflict tussen sectoren die elk hun eigen stuk grond opeisen. Een alternatief toekomstscenario voor het dicht bebouwde Vlaanderen dringt zich op.

De toekomst van Vlaanderen is in de eerste plaats een ontwerpvraagstuk. Het ontwerpend onderzoek van het collectief AWJGGRAUaDVVTAT zet de krijtlijnen uit van een nieuw denkkader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. In plaats van de verschillende ruimteclaims elk een geëigende plaats toe te kennen, vertrekt The Ambition of the Teritory van de capaciteit van het territorium om ruimte te delen en synergieën tot stand te brengen tussen de verschillende sectoren.

Op die manier kunnen we het ‘lelijkste land ter wereld’ transformeren tot een duurzame en kwalitatieve leefomgeving. The Ambition of the Teritory introduceert een vernieuwende kijk op Vlaanderen. De tentoonstelling formuleert vraagstukken waarop samen met verschillende maatschappelijke actoren verder kan worden gewerkt. Het is de aftrap van een ontwerpatelier over de toekomst van Vlaanderen.

Curator Team
AWJGGRAUaDVVTAT
Architecture Workroom Brussels, Studio Joost Grootens, GRAU, architecten de vylder vinck taillieu, Ante Timmermans

Coproductie
Vlaams Architectuurinstituut, Team Vlaams Bouwmeester, deSingel en AWJGGRAUaDVVTAT in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

De opening van deze tentoonstelling vindt plaats in de Blauwe Zaal van deSingel op donderdag 4 oktober 2012 om 20.00u.

Praktische info
De tentoonstelling is gratis.
Openingsuren: open wo > zo 14 > 18u en bij voorstellingen van 19 > 23u.
Gesloten ma/di en feestdagen.

deSingel internationale kunstcampus
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
www.desingel.be

Tags

Vlaanderen, input/output, lopende, denk-tank

Meer

Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.