aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen

Tijdens de tentoonstelling The Ambition of the Territory werd deSingel ook een werkplaats voor debat, ontwerp en onderzoek: Atelier Vlaanderen als Ontwerp. Het traject vertrekt vanuit de capaciteit van het territorium om ruimte te delen en synergieën tot stand te brengen tussen de verschillende sectoren die druk zetten op de beperkte ruimte. Op het programma stond onder meer een masterclass, een publiekslezing van Carolyn Steel en vijf workshops met actoren, experts en ontwerpers. In de workshops is gewerkt rond vijf mogelijke hefbomen voor een duurzame transformatie van de Vlaamse ruimte: wonen, ondernemen, metropolitane territoria, energie en voedsel.

(c) Filip Dujardin / Team Vlaams Bouwmeester

Op dinsdag 8 januari 2013 zullen de inzichten die tijdens het atelier ontstaan zijn, publiek gemaakt worden en centraal staan op de studiedag 'Naar een gedeelde ontwerpagenda'. De studiedag vindt plaats van 13u tot 18u in de muziekstudio van deSingel. De resultaten van de workshops – wonen, ondernemen, energie, voedsel en metropolitane territoria – worden gepresenteerd als ontwerpagenda en door beleidsmakers, experts en ontwerpers gesynthetiseerd, verenigd en gedeeld met het publiek. Aansluitend volgt de finissage van de tentoonstelling ‘The Ambition of the Territory – Vlaanderen als Ontwerp'.

13.00 Ontvanst en koffie

13.15 Welkom
Christophe Grafe (directeur VAi)

13.25 Intro studiedag
Roeland Dudal, dagvoorzitter (Architecture Workroom)

13.30 Introductie-lezingen “Waar staat Vlaanderen voor?”
Filip De Rynck (hoogleraar bestuurskunde, Hogeschool Gent)
Erik Grietens (beleidsmedewerker, Bond Beter Leefmilieu)

14.00 Presentatie “Een Gedeelde Ontwerpagenda voor Vlaanderen”
Joachim Declerck (Architecture Workroom)

14.30 Ronde Tafel “Inzetten op synergieën”
Piet Vanthemsche (voorzitter, Boerenbond)
Lieze Cloots (beleidscoördinator, Bond Beter Leefmilieu)
André Loeckx (hoogleraar ASRO, KU Leuven)
Hans Leinfelder (afdelingshoofd departement RWO, Vlaamse Overheid)
Paul De Rache (hoofdingenieur energieprojecten, Havenbedrijf Antwerpen)
Moderator: Peter Renard (hoofdredacteur Ruimte magazine, VRP)

15.15 Bouwstenen van een toekomstproject voor Vlaanderen?
Koen Geens (voorzitter Raad der Wijzen, Vlaanderen in Actie; professor economisch recht, KULeuven)

15.30 PAUZE

15.50 Lezing “Ontwerp en Beleid” in het buitenland
Dirk Sijmons (landschapsarchitecten H+N+S, voormalig Nederlands Rijksadviseur voor het Landschap)

16.30 "Ontwerp en Beleid in Vlaanderen?"
Kristiaan Borret (stadsbouwmeester Antwerpen)

16.45 Ronde Tafel “Een nieuwe dynamiek in/voor Vlaanderen?”
Filip De Rynck (hoogleraar bestuurskunde, Hogeschool Gent)
Griet Celen (afdelingshoofd projectrealisatie, VLM)
Linda Boudry (directeur, kenniscentrum Vlaamse steden)
Dirk Somers (zaakvoerder, Bovenbouw)
Peter Vermeulen (voorzitter VRP, vennoot STRAMIEN)
Moderator: André Loeckx (hoogleraar ASRO, KU Leuven)

17.30 Conclusie panel
Peter Cabus (secretaris-generaal departement RWO, Vlaamse Overheid)
Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester)
Gespreksleider: Joachim Declerck (Architecture Workroom)

17.50 Book Launch "The Ambition of the Territory"

18.00 Receptie/Finissage “The Ambition of the Territory – Flanders as Design”

Coproductie
Team Vlaams Bouwmeester
Architecture Workroom Brussels
VAi / deSingel 

voertaal Nederlands
Inschrijven verplicht via de website van het Vlaams Architectuurinstituut.

Tags

Vlaanderen, in voorbereiding, input/output, samenwerking, denk-tank

Meer

Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.