aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst

In 2012 vroegen de stadsdiensten strategische planning en ruimtelijke planning van de Stad Aalst gezamenlijk een conceptsubsidie stadsvernieuwing aan ter heropwaardering van de wijk Kern RechterOever (KRO). Door middel van participatieve visievorming en een gebiedsgerichte projectaanpak wenst men er tot een meer geïntegreerde, integrale en duurzame visie te komen voor de ruimere omgeving van de Moorselbaan en de carnavalshallen. Architecture Workroom stelde in team met 51n4e - en ondersteund door expertise van de Universiteit Antwerpen en Technum - een toekomstverhaal op voor de wijk.

Kern RechterOever heeft op dit moment te kampen met een sociale en economische achterstand en wordt vaak op een negatieve manier gepercipieerd. Dit is enerzijds historisch gegroeid, maar anderzijds ook het effect van een veranderend stadslandschap. Aalst wordt steeds meer blootgesteld aan een grootstedelijke dynamiek waarbij het betaalbare maar laagkwalitatieve woningaanbod in de omgeving van het station een aantrekkingspool vormt voor nieuwe, minder kapitaalkrachtige inwoners. Deze migranten brengen een eigen, fragiele economie en handel met zich mee, die zich tussen de bestaande handelszaken in de omgeving van de Varkensmarkt neerstrijkt.

Zeer veel stadsdiensten en socio-culturele verenigingen richtten daarom in het verleden reeds hun wensen en middelen op deze aandachtswijk, maar dit gebeurde weinig gestructureerd en projectmatig. Omdat traditionele stadsvernieuwingsstrategieën (publiek-private samenwerkingen) hier niet noodzakelijk op dezelfde manier kunnen werken als in de grootsteden, is er nood aan een aangepast concept en stadsproject.

Om de herontwikkeling van KRO te stimuleren en te lanceren is een eerste zet noodzakelijk. Het ontwerpteam stelt voor om de meerdere uiteenlopende ruimtegebruikers en uitdagingen zowel ruimtelijk als sociaaleconomisch te verenigen langs een ‘Common Ground’ die als ruggegraat dient voor de wijk. Deze sterke en éénvormige publieke ruimte grenst aan een aantal strategische ontwikkelingslocaties die dienen als motor voor vernieuwing in de wijk. In de omgeving van de Common Ground staan zin voor initiatief, een sterker handelsapparaat, culturele en volkse activiteiten, voorzienende programma’s en een sterkere woonomgeving centraal.

Slechts als we die verschillende facetten versterken en vernieuwen, en slechts als we erin slagen om deze aan elkaar koppelen tot één multifunctioneel stadsweefsel, kan het stadsproject voor de Kern RechterOever een daadkrachtig en positief antwoord bieden op de verschillende noden en dynamieken.

Tags

Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

Meer

Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.