aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Metropolitaan Kustlandschap 2100

Architecture Workroom werkte mee aan het ontwerpend onderzoek van het traject 'Metropolitaan Kustlandschap 2100’. Samen met Xaveer De Geyter Architecten, Maat ontwerpers en H+N+S Landschapsarchitecten bouwde het als ‘Atelier Visionaire Kust’ in de derde fase verder op eerdere studieopdrachten van de Vlaamse overheid: in fase 1de analyse van het kustsysteem en in fase 2 de definitie van de ontwerpopgaven en mogelijke ontwikkelrichtingen. 

Meer informatie 

Het doel van de studie 'Metropolitaan Kustlandschap 2100' is om via ontwerpend onderzoek de perspectieven en randvoorwaarden van een duurzame toekomst van de Belgische kust uit te tekenen. Door een tijdshorizon tot 2100 in te stellen, wordt een lange termijn benadering van de kust voorop gesteld. Het ‘metropolitane’ doelt er op dat de studie een toegevoegde waarde wil bieden door vanuit een ruimer perspectief, de grensoverschrijdende grote schaal van het kustterritorium, naar de kust te kijken. Het ‘landschapsaspect’ geeft aan dat het landschappelijke een algemene onderlegger is voor de kustontwikkeling. Door deze drie begrippen ‘2100, metropolitaan, landschap’ wordt een nieuw kader aangereikt voor de ontwikkeling van bouwstenen, die potentieel kunnen bijdragen aan lopende processen binnen het beleid, zoals Vlaamse Baaien en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

In deze deze derde fase onderzocht ‘Atelier Visionaire Kust’ enkele specifieke elementen: 

- Welke uitdagingen per ontwerpopgave stellen zich in 2100? En waar schieten onze huidige oplossingen en beleid tekort? Dit wordt bekeken per thema: verblijf, zeewering, watersystemen, haven & logistiek, landbouw en energie. 

- Welke mogelijke antwoorden kunnen we formuleren voor elke van de ontwerpopgaven. Wat zijn hier de extremere en wat zijn eerder de ‘luwe’ mogelijke ontwikkelrichtingen?

- Via speculatief ontwerpend onderzoek wordt onderzocht hoe verschillende uitdagingen en ontwikkelrichtingen interageren, zowel over de hele kust als in focusgebieden en testlocaties. 

Tags

Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking

Meer

IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Vacature— Hosts You Are Here (m/v)
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacancy— Interim Communication & Documentation support (m/v)
Vacature— Medewerker onthaal & logistiek (m/v)
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.