aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

De 5de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) vertrekt van de stelling dat de massale en wereldwijde verstedelijking ons dwingt om anders na te denken over de manier waarop we steden besturen, plannen en ontwerpen. Joachim Declerck van de Architecture Workroom maakt deel uit van het Curatoren Team.

De wereld verstedelijkt aan een razendsnel tempo. Vandaag leeft 50% van de wereldbevolking in steden, en verwacht wordt dat dit percentage zal stijgen tot 80% in 2050. De 21ste eeuw wordt niet voor niets de ‘eeuw van de stad’ genoemd. De huidige planningsprincipes en -procedures zijn echter ontwikkeld op maat van de 19de- en 20ste-eeuwse natiestaat. Ze zijn vandaag niet in staat om pertinente antwoorden te bieden op de nieuwe demografische, socio-economische, ecologische en culturele uitdagingen die zich in de steden manifesteren. Er is nood aan meer effectieve instrumenten voor het ‘maken van stad’stad maken. 

Daarom richt de 5de IABR zich op ‘politiek-ruimtelijke innovatieprojecten’ die nieuwe relaties en interacties mogelijk maken tussen politiek, planning en ontwerp. Het ontwerp wordt niet louter ‘oplossend’ ingezet, maar ook ‘sturend’ bij het uitvinden en uitwerken van vernieuwende politieke en planologische principes. Door stedelijke vraagstukken, politieke besluitvorming en ontwerp met elkaar te verbinden, wil de 5de IABR nieuwe allianties, ontwerpinstrumenten en ‘governance’ stimuleren.

In nauwe samenwerking met lokale overheden en partners initieert en coördineert de 5de IABR drie innovatietrajecten op emblematische ‘Test Sites’ in Rotterdam, Istanbul en São Paulo. De Test Sites zijn telkens exemplarisch voor drie belangrijke evoluties en uitdagingen die een nieuwe visie op het planningssysteem noodzakelijk maken. Parallel daaraan lanceerde de 5de IABR een oproep voor ‘Counter Sites’. Deze Counter Sites kunnen zijn planningsprocessen, projecten of stedenbouwkundige studies zijn die een nieuw licht werpen op de relatie tussen (stedelijke) politiek, planning en ontwerp. Op die manier biedt de Biënnale een brede kennisuitwisseling tussen politici, planningsdiensten, onderzoekers, ontwerpers en andere partijen.

De resultaten van het onderzoeks- en ontwikkelingstraject worden in vanaf 20 april 2012 aan het publiek getoond in de vorm van een tentoonstelling, een publicatie en  een conferentie’urban summit’. 

Internationaal Curatoren Team 5de IABR

George Brugmans (NL): voorzitter van het Curatoren Team – algemeen directeur van de IABR

Henk Ovink (NL): curator – directeur Nationale Ruimtelijke Ordening (Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Joachim Declerck (B): curator hoofdtentoonstelling – programmadirecteur AWB en projectleider Berlage Instituut

ZUS (NL): curator Test Site Rotterdam – bureau Zones Urbaines Sensibles

MMBB (BR): curator Test Site Sao Paulo – MMBB Architects, São Paulo 

Asu Aksoy (TR): curator Test Site Istanbul – onderzoeker en assistent-professor aan de Istanbul Bilgi University, Faculteit Communicatie 

www.iabr.nl

Tags

atelier, input/output, lopende, denk-tank

Meer

Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.